Opóźnienie w realizacji tej inwestycji jest żenujące i ma negatywne skutki. Ponadto dopuszczono do powstania niebezpiecznego precedensu... (26.11.2016).

Miasto jako inwestor realizuje wiele remontów i modernizacji, które wykonywane są przez liczne firmy zewnętrzne wyłonione na drodze przetargu. Jedną z większych obecnie realizowanych inwestycji jest budowy toru łyżwiarskiego „KALBAR”, warta ponad 5 mln zł. Termin oddania tej inwestycji przekładany był już kilkakrotnie - wykonawca pierwotnie zobowiązał się zakończyć inwestycję do końca sierpnia, a następnie za zgodą inwestora do termin ten przesunięto, o dwa miesiące, do końca października 2016 roku i ponownie się nie udało. W tych okolicznościach niegospodarnością byłoby odstąpienie od stosowania kar umownych. Inwestycja realizowana jest ze środków publicznych, dlatego należy ze szczególną starannością dbać o interes mieszkańców oraz budżetu miasta. Opóźnienie w realizacji tej inwestycji jest żenujące i ma negatywne skutki. W tym miejscu należy wspomnieć, że w grudniu tego roku miały się odbyć zawody łyżwiarskie, ale się nie odbędą w planowanym terminie ze względu na trwające prace – wstyd dla gospodarza miasta. Taka sytuacja może stanowić również zagrożenie dla terminowych realizacji innych inwestycji w mieście, albowiem dopuszczono do powstania bardzo niebezpiecznego precedensu umożliwiającego innym wykonawcom występowanie z wnioskami o przesuwanie terminów i darowanie kar umownych. Niechlubny przykład nieterminowej realizacji inwestycji rodzi wątpliwości dotyczące sposobu prowadzenia przez inwestora nadzoru i monitorowania realizacji prac. Nadzór nad inwestycjami miejskimi sprawuje Prezydent Elbląga, który powinien dbać o interes elblążan oraz budżet miasta i egzekwować zapisy zawartych umów, a nie dopuszczać do powstawania niebezpiecznych precedensów. P.S. Na marginesie dla przypomnienia: Prezydentem Elbląga jest Witold Wróblewski (poopierany przez PSL), wiceprezydentami: Janusz Nowak (SLD), oraz Jacek Boruszka (PO), a doradcą prezydenta Elbląga: Piotr Żuchowski (PSL).