KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej

Paweł Kowszyński
Paweł Kowszyński
urodzony 29 listopada 1978 roku w Elblągu
Paweł Kowszyński jest żonaty i ma dwoje dzieci.


Uczestnik licznych konferencji m.in. takich jak "Budowa partnerstwa na Rzecz Rozwoju Edukacji Zawodowej i systemu zatrudnienia", "Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim", "Polityka regionalna Unii Europejskiej", "Rozwój Polski w świetle perspektywy finansowej Unii Europejskiej". Posiada również uprawnienia do "Zarządzania instytucjami rynku pracy" oraz "Organizacji i Zarządzania Oświatą".

Paweł Kowszyński w 2014 roku
Zawodowo związany z oświatą, nauczyciel. Pełnił funkcje wychowawcy klas zawodowych, koordynatora ds. kształcenia zawodowego, członka komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu, Zespole Szkół Budowlanych w Elblągu, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Pełnił również stanowiska kierownicze. Był dyrektorem CEiPM w Elblągu, a następnie zarządzał Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania Młodzieży. Od stycznia 2016 roku pełni stanowisko zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami rynku pracy OHP oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi OHP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony Medalem Komisji Edukacji NarodowejSpołecznie pełnił funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu (kadencja 2011-2015). Licencjonowany sędzia PZŁS. Angażuje się i wspiera działalność społeczną. Jest Honorowym Dawcą Krwi. 
W samorządzie - jest Radnym Rady Miejskiej w Elblągu (kadencja 2014-2018 oraz 2018-2023), zasiada w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; oraz Komisji Rewizyjnej.

Paweł Kowszyński z żoną i synem.
W młodości uczył się w Szkole Podstawowej nr 23 (klasy I-III) i w Szkole Podstawowej nr 4 (klasy IV-VIII) w Elblągu. Ukończył szkołę zawodową, średnią i wyższą, w czasie której podejmował prace - jako bardzo młody człowiek podjął swoją pierwszą pracę fizyczną, aby odciążyć rodziców i móc dalej się kształcić. Nie zniechęcał się i nie poddawał. Wszystko, co zdobył zawdzięcza swojej pracowitości i wsparciu najbliższych. Jest wdzięczny swoim rodzicom za wychowanie i rodzicielską pomoc, a przyjaciołom za życzliwość. Dzisiaj sam pomaga i wspiera innych. Docenia ludzi pracowitych, jak również angażujących się społecznie, ponieważ wie ile trudu i wyrzeczeń to kosztuje.