KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej

Paweł Kowszyński
urodzony 29 listopada 1978 roku w Elblągu


Uczestnik licznych konferencji m.in. takich jak "Budowa partnerstwa na Rzecz Rozwoju Edukacji Zawodowej i systemu zatrudnienia", "Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim", "Polityka regionalna Unii Europejskiej", "Rozwój Polski w świetle perspektywy finansowej Unii Europejskiej". Posiada również uprawnienia do "Zarządzania instytucjami rynku pracy" oraz "Organizacji i Zarządzania Oświatą".

Zawodowo związany z oświatą, nauczyciel. Pełnił funkcje wychowawcy klas zawodowych, koordynatora ds. kształcenia zawodowego, członka komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu, Zespole Szkół Budowlanych w Elblągu, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Pełnił również stanowiska kierownicze. Był dyrektorem CEiPM w Elblągu, a następnie zarządzał Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania Młodzieży. Od stycznia 2016 roku pełni stanowisko zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami rynku pracy OHP oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi OHP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony Medalem Komisji Edukacji NarodowejSpołecznie pełnił funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu (kadencja 2011-2015). Licencjonowany sędzia PZŁS. Angażuje się i wspiera działalność społeczną. Jest Honorowym Dawcą Krwi. 
W samorządzie - jest Radnym Rady Miejskiej w Elblągu (kadencja 2014-2018), zasiada w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; oraz Komisji Rewizyjnej.

Paweł Kowszyński z żoną i synem.
W młodości uczył się w Szkole Podstawowej nr 23 (klasy I-III) i w Szkole Podstawowej nr 4 (klasy IV-VIII) w Elblągu. Ukończył szkołę zawodową, średnią i wyższą, w czasie której podejmował prace - jako bardzo młody człowiek podjął swoją pierwszą pracę fizyczną, aby odciążyć rodziców i móc dalej się kształcić. Nie zniechęcał się i nie poddawał. Wszystko, co zdobył zawdzięcza swojej pracowitości i wsparciu najbliższych. Jest wdzięczny swoim rodzicom za wychowanie i rodzicielską pomoc, a przyjaciołom za życzliwość. Dzisiaj sam pomaga i wspiera innych. Docenia ludzi pracowitych, jak również angażujących się społecznie, ponieważ wie ile trudu i wyrzeczeń to kosztuje.
Mówią o...

Tadeusz Cymański, b. poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego. "Paweł Kowszyński to człowiek warty zaufania. To osoba bardzo wrażliwa na problemy zwykłych ludzi, która będzie dbać o ich sprawy. Jest jednym z autorów ogólnopolskiego programu. Jego szeroka wiedza i kompetnecje są w stanie zmienić trudną sytuację Regionu."

Zbigniew Ziobro, b. prokurator generalny i minister sprawiedliwości. "Paweł Kowszyński to uczciwa osoba, która będzie potrafiła skutecznie dbać o interesy regionu. Od lat jest zaangażowany społecznie i ma duże doświadczenie w działalności publicznej. Czas na ludzi spoza układu, dlatego warto oddać swój głos właśnie na niego."


Jacek Kurski, b. poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego, prezes TVP. "Paweł Kowszyński posiada wiedzę i doświadczenie dzięki któremu będzie potrafił skutecznie walczyć o interesy dzielnicy, miasta, regionu i Polski."