Zależy mi na rozwoju naszego miasta. Mam świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za przyszłość i komfort życia Elblążan... Liczę na Wasze wsparcie! (wybory samorządowe - 21.10.2018).

Szanowni Państwo, pragnę podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście 4 lata temu w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu. Praca na rzecz naszego miasta i Elblążan jest bardzo ważną częścią mojego społecznego zaangażowania i przynosi mi niemałą satysfakcję. Wiele projektów i pomysłów już zrealizowałem w Radzie Miasta, teraz kolejne ciekawe z punktu widzenia mieszkańców czekają na wykonanie, dotyczące godności życia, zwiększenia bezpieczeństwa, czy uatrakcyjnienia otoczenia w mieście poprzez modernizację infrastruktury. Jednakże, abym dalej mógł działać na rzecz rozwoju Elbląga, proszę o oddanie na mnie głosu i powierzenie mi swojego zaufania, a tak jak dotychczas nie zawiodę! 

Moi Drodzy! Ponownie kandyduję do Rady Miejskiej w Elblągu. Zależy mi na rozwoju naszego miasta. Mam świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za przyszłość i komfort życia Elblążan... 
Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 (w godz. 7.00-20.00). W wyborach tych każdy mieszkaniec Elbląga wybiera (głosuje na): radnego do Rady Miejskiej w Elblągu (jeden głos); Prezydenta Miasta Elbląg (jeden głos); oraz radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego (jeden głos). 


Kim jestem? Twoim sąsiadem z dzielnicy. Mieszkam tutaj z żoną i dwojgiem dzieci w wielopokoleniowym domu. Rodzina jest dla mnie najważniejsza i to ona właśnie motywuje mnie do pozytywnego działania na rzecz Elblążan. Chcę, aby wszystkie dzieci i ich rodzice czuli się w Elblągu dobrze i bezpiecznie, dlatego w ostatnim czasie tak mocno zabiegałem o realizację inwestycji dla poprawy naszego otoczenia. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem konsekwentny i skuteczny w zadaniach, których się podejmuję. Zależy mi na rozwoju Elbląga. Mam świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości życia Elblążan, ale nie boję się wyzwań.
Co robię i jakie mam doświadczenie? Obecnie kieruję zespołami i placówkami na terenie całego województwa, mam już wieloletnią praktykę w zarządzaniu zarówno ludźmi, jak i środkami finansowymi. Moje doświadczenie zawodowe jest bardzo różnorodne. Jako młody człowiek pracowałem fizycznie, aby zarobić na studia. Zdobyłem wykształcenie wyższe magisterskie, a następnie pracowałem z młodzieżą jako nauczyciel i wychowawca, którą to pracę wspominam z sentymentem i do dzisiaj otrzymuję od swoich uczniów i ich rodzin wyrazy sympatii, za które serdecznie dziękuję. Zawsze kierowałem się zasadą empatii wobec ludzkich spraw. Wiem także, ile potrzeba wysiłku aby realizować nawet najmniejsze cele i ile potrzeba wytrwałości aby zmieniać swoje otoczenie. Jestem inicjatorem i organizatorem wielu działań dla młodzieży - m.in. wizyt studyjnych dla uczniów w Parlamencie Europejskim oraz współrealizatorem wolontariatu z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016. Wspieram rozwój edukacji, m.in. poprzez organizację praktyk i staży międzynarodowych dla uczniów elbląskich szkół i tylko w ostatnich trzech latach na ten cel pozyskałem dla młodzieży ze źródeł zewnętrznych ponad 2 mln zł! Kliknij tutaj i zobacz notkę.
Czy mam hobby? Tak jak wiele osób w naszym mieście lubię sport, jazdę na rowerze, nartach i łyżwach, oprócz tego lubię też spacery z rodziną po Bażantarni i odpoczynek nad wodą. Sport to jednak nie tylko moje hobby. Jestem licencjonowanym czynnym sędzią Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Wiem jak powinny funkcjonować obiekty sportów łyżwiarskich i wrotkarskich. Jestem kibicem naszych elbląskich drużyn i zależy mi na rozwoju sportu w naszym mieście. Chciałbym również by powstawały nowe ścieżki rowerowe, by sprawnie i bezproblemowo funkcjonował tor łyżwiarski Kalbar i lodowisko Helena, by tętniła życiem narciarzy Góra Chrobrego. Chcę aby nasza Bażantarnia była miejscem przyjaznym mieszkańcom, gdzie można pobiegać, pojeździć na rowerze, pospacerować, albo usiąść na ławce i odpocząć. Brakuje mi też basenu miejskiego z prawdziwego zdarzenia, dostępnego dla wszystkich, a wspomnienia z dzieciństwa przypominają jak ważne było to miejsce. Nasze miasto potrzebuje pilnych inwestycji w rekreację oraz infrastrukturę społeczną. Ważne jest też ożywienie Starego Miasta i Wyspy Spichrzów, aby były one wizytówką Elbląga i miejscem przyciągającym turystów.
Jakie mam doświadczenie w samorządzie? Jestem radnym, członkiem komisji oświaty, kultury, turystyki i sportu, oraz komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu. Zasiadam w klubie radnych PiS, z którym podejmowaliśmy wiele inicjatyw dla mieszkańców, co zaowocowało realizacją ważnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki, finansów i spraw społecznych. Wielokrotnie udaremniliśmy też szkodliwe pomysły obecnych włodarzy miasta.
Na czym mi zależy i o co będę zabiegał jako radny w kolejnej kadencji? Przemysł, turystyka, mieszkania, praca, szkolnictwo, studia, rozrywka, rekreacja... czyli rozwój naszego miasta i komfort życia elblążan. Chcę, by mieszkańcy stawali się bardziej zamożni, bo od tego zależy również kondycja finansowa Elbląga. Priorytetową kwestią jest pobudzenie gospodarcze miasta poprzez poprawę warunków dla inwestorów i przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Rozbudowa kanału żeglugowego i dostosowanie elbląskiego portu w związku z przekopem Mierzei Wiślanej zdynamizuje rozwój Elbląga. Nasze miasto potrzebuje śmiałych pomysłów i wizji, Elbląg na to zasługuje! Aktualnie ważnymi celami do zrealizowania są: modernizacja i rozbudowa sieci żłobków, szkół i przedszkoli m.in. poprzez wykorzystanie budynku przy ul. Lotniczej (po byłym gimnazjum nr 7), zagospodarowanie miejsc rekreacji, m.in. rewitalizacja odkrytego basenu miejskiego przy ul. Moniuszki i stworzenie centrum zabaw i rekreacji w formie dużego placu zabaw na wzór Pasłęka, budowa i remont elbląskich ulic oraz chodników wraz z oświetleniem dla zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, rozbudowa ścieżek rowerowych, rozpoczęcie realizacji programu rządowego Mieszkanie Plus, rozwinięcie programu budownictwa komunalnego oraz sprawiedliwego przydziału mieszkań ZBK, przystosowanie infrastruktury miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozwój programu Elblążanin Plus obniżającego koszty funkcjonowania w mieście elbląskim rodzinom oraz gwarantującego przyjazne otwarcie miasta na potrzeby mieszkańców, wprowadzenie ulg do biletów wstępu do CRW Dolinka, na miejskie lodowiska oraz na inne obiekty sportowe oraz dofinansowanie biletów i karnetów na udział w wydarzeniach kulturalnych w mieście. Kliknij tutaj i zobacz więcej.
Dotrzymujemy danego słowa! Na nas możesz liczyć. To pewne. Inicjowaliśmy i decydowaliśmy o finansowaniu zadań, szczególnie tych, które zawarliśmy w naszym programie wyborczym w 2014 roku, jak również projektów przedstawionych przez mieszkańców. Tylko z nami masz pewność, że Twoje pomysły zostaną zrealizowane. Dotychczas Rada Miejska, w której klub radnych PiS stanowi większość m.in. obniżyła ceny biletów komunikacji miejskiej. Dzięki naszym staraniom zabezpieczono środki w budżecie miasta, pozwalające na realizację m.in.: CRW Dolinka; skomunikowania osiedla Zatorze z centrum miasta; budowy hali sportowej w SP14 przy ul. Mielczarskiego; budowy kompleksu boisk sportowych oraz modernizacji sali gimnastycznej, budowy placu zabaw przy SP16 na ul. Sadowej; modernizacji Stadionu Miejskiego przy Agrykola 8; budowy i remontów elbląskich ulic, chodników oraz parkingów, m.in.: wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i Grottgera; utwardzenia nawierzchni gruntowej ul. Wyżynnej; wykonania oświetlenia ul. Podchorążych oraz chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego; remontu chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowy miejsc parkingowych; wykonania chodnika, przebudowy pętli autobusowej, parkingu oraz drogi dojazdowej przy zbiegu ulic Kieleckiej i Łódzkiej; naprawy chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej; remontu jezdni oraz chodnika przy ul. Prusa; modernizacji drogi dojazdowej do ul. Dalekiej; wykonania nowej nawierzchni ul. Słowackiego; budowy wiat autobusowych przy ul. Grottgera i Grunwaldzkiej; budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry; budowy i modernizacji miejsc parkingowych przy ul. Panieńskiej, Rybnej oraz Dojazdowej; remontu nawierzchni drogi i naprawy chodnika przy ul. Łęczyckiej; remontu chodnika przy ul. Grottgera; Zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku, jak również placów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci. To tylko kilka inicjatyw, a potrzeb jest więcej: Przebudowa ul. Ułańskiej; Wykonanie zatoczek parkingowych i naprawa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej; Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej; Boisko przy ul. Lotniczej; Dokończenie ścieżki spinającej ul. Pułtuską, Niborską, Przyjaźni z ul. Grunwaldzką; Remont nawierzchni drogi przy ul. Olkuskiej; Wymiana nawierzchni chodnika np. na ul. Grottgera; Remont chodnika na ulicy Kochanowskiego; Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej; Utwardzenie ul. Okólnik; i jeszcze więcej.
Okręg nr 5 do Rady Miejskiej w Elblągu.
Mogą na mnie głosować Elblążanie zamieszkali przy ulicach: 
AKACJOWA, 
ALEJA GRUNWALDZKA od 59 do końca (nieparzyste), 
ALEJA GRUNWALDZKA od 6 do końca (parzyste), 
ARTYLERYJSKA, 
ADAMA ASNYKA, 
AUGUSTOWSKA, 
GENERAŁA JÓZEFA BEMA od 42 do końca (parzyste), 
GENERAŁA JÓZEFA BEMA od 61 do końca (nieparzyste), 
BESKIDZKA, 
BOCIANIA, 
BOHATERÓW MONTE CASSINO, 
BRANIEWSKA, 
BRATERSTWA BRONI, 
BYTOMSKA, 
JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 
CHOCIMSKA, 
STEFANA CZARNIECKIEGO, 
CZERNIAKOWSKA, 
CZOŁGISTÓW, 
DALEKA, 
GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 
DĘBOWA, 
DOJAZDOWA, 
DRUSKA, 
FABRYCZNA, 
MIKOŁAJA FIRLEJA, 
FLISAKÓW, 
ALEKSANDRA FREDRY, 
KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 
GARNIZONOWA, 
ARTURA GROTTGERA, 
HETMAŃSKA od 36 do końca (parzyste), 
HETMAŃSKA od 31 do końca (nieparzyste), 
HUZARSKA, 
LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 
JASNA, 
JUNAKÓW, 
KARTUSKA, 
KASZTANOWA, 
KIELECKA, 
JANA KILIŃSKIEGO, 
KLONOWA, 
KMICICA, 
JANA KOCHANOWSKIEGO, 
KOLEJOWA, 
JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO, 
WOJCIECHA KOSSAKA, 
IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 
LIDZBARSKA, 
LOTNICZA, 
ŁĘCZYCKA, 
ŁOMŻYŃSKA, 
ŁÓDZKA, 
MALBORSKA, 
ADAMA MICKIEWICZA, 
ROMUALDA MIELCZARSKIEGO, 
GUSTAWA MORCINKA, 
MORSZYŃSKA, 
NARCIARSKA, 
NATOLIŃSKA, 
NIBORSKA, 
OGRODOWA, 
OKÓLNIK, 
OLKUSKA, 
OLSZTYŃSKA, 
OPOLSKA, 
PABIANICKA, 
PANIEŃSKA, 
PASŁĘCKA, 
PERYFERYJNA, 
PIASKOWA, 
PIOTRKOWSKA, 
PLAC DWORCOWY, 
PŁOŃSKA, 
PODCHORĄŻYCH, 
BOLESŁAWA PRUSA, 
PRZYJAŹNI, 
PUŁTUSKA, 
RAWSKA, 
MIKOŁAJA REJA, 
WŁADYSŁAWA REYMONTA, 
RONDO KALININGRAD, 
RONDO RONNEBY, 
RYBNA, 
RZEPICHY, 
SADOWA, 
SAPERÓW, 
SIEDLECKA, 
SKRZYDLATA, 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 
SOCHACZEWSKA, 
SOPOCKA, 
SZWOLEŻERÓW, 
ŚWIĘTEGO FLORIANA, 
UŁAŃSKA, 
WARMIŃSKA, 
WIERZBOWA, 
WILLOWA, 
WOJSKA POLSKIEGO, 
WSCHODNIA, 
LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 
WYŻYNNA, 
ZAGŁOBY, 
ZAGONOWA, 
STEFANA ŻEROMSKIEGO.