Tor KALBAR na początku miał być wzorem udanej inwestycji, ale po czasie wychodzi coraz więcej wątpliwości (01.02.2018).

Rada Miejska podjęła uchwałę i wyraziła zgodę na inwestycję, której wykonanie powierzyła Prezydentowi Elbląga. Budowany ponad dwa razy dłużej niż zakładano, znacznie droższy niż planowano, oddany rok po terminie i kilka razy otwierany. Tor wrotkarsko-łyżwiarski KALBAR w Elblągu na początku miał być wzorem udanej inwestycji, ale po czasie wychodzi coraz więcej wątpliwości. Najpierw nierówności i stojąca woda na torze wrotkarskim, a teraz problemy z mrożeniem i stojąca woda na torze łyżwiarskim. W ferie miał być ogólnie dostępny, a jest zamknięty. Chciałem aby w Elblągu powstał prawdziwy tor na którym mogliby trenować panczeniści. Tak samo zależy mi na całym zapleczu sportowym w naszym mieście. Mamy wśród młodzieży talenty tylko brakuje infrastruktury, a i ta która jest pozostawia wiele do życzenia. Nawet ta którą dopiero wykonano. Szkoda mi, że ani dzieci ani zawodnicy nie mogą korzystać z tej wielomilionowej inwestycji. Ten temat z pewnością będzie poruszony na najbliższej sesji rady miejskiej.

Budżet Elbląga na 2018 rok został przyjęty. Rozpoczynamy prace nad programem "ElblążaninPlus" (28.12.2017).

Budżet miasta Elbląga powinien służyć przede wszystkim elblążanom. Dlatego większościowy Klub Radnych (PiS) w Radzie Miejskiej w Elblągu wprowadził poprawki do budżetu na 2018 rok, który został uchwalony 28 grudnia 2017 roku. Teraz rozpoczynamy prace nad programem "Elblążanin Plus", a w nim m.in. na początek obniżamy ceny biletów, aby docelowo za kilka lat wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla elblążan (tutaj wcześniejsza wzmianka). Poprzez m.in. obniżenie ceny biletów chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, a to dopiero pierwszy etap programu "Elblążanin Plus". W planach mamy także wprowadzenie ulg dla elblążan na korzystanie z miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych. Chcemy wspierać mieszkańców Elbląga bo to oni płacą tu podatki, które wpływają do budżetu miasta. Wskazaliśmy konkretne źródła finansowania wprowadzanych poprawek, a są to ważne zadania, ponieważ są to wydatki na działania konkretnie dla elblążanElbląg ma swój budżet na ponad 600 milionów złotych. Niektóre przedsięwzięcia ujęte w budżecie miasta Elbląga na 2018 rok to: budowa wiaduktu na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi i tunelem dla pieszych; kontynuacja działań dotycząca kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego, a tutaj chodzi między innymi o rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego i tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które będzie koordynowało kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców; budowa bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego i modernizacja obiektów szpitala przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego; modernizacja zajezdni i zakup trzech nowych tramwajów; przebudowa Targowiska Miejskiego; modernizacja hangaru żeglarskiego; wprowadzenie programu "Elblążanin Plus"; modernizacji boiska sportowego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Kopernika; realizacja programów zgłoszonych przez elbląskie szkoły oraz wspieranie szkoleń w elbląskich klubach sportowychPrzypomnę, że w 2017 roku to właśnie z tych pieniędzy została przyznana astronomiczna dotacja 200 tys. zł dla Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych na popularyzację narciarstwa w Elblągu. Stowarzyszenie tworzą osoby związane z PT Góra Chrobrego, a same stowarzyszenie zawiązało się zaledwie na kilka tygodni przed ogłoszonym przez miasto konkursem na dofinansowanie (kliknij tutaj po szczegóły). Z tego tytułu pojawiły się wątpliwości. Mieliśmy obawy, że w kolejnym roku dotacja ponownie trafiłaby do tego stowarzyszenia. Dlatego przenieśliśmy te środki bezpośrednio do budżetu z określeniem szczegółowego celu na wspieranie szkoleń w elbląskich klubach sportowych. Zaś na popularyzację sportu wśród mieszkańców zapisaliśmy w budżecie miasta kwotę 60 tys. złNa nowe inwestycje wydanych zostanie blisko 60 milionów złotych - większość pieniędzy ma zostać pozyskana ze źródeł zewnętrznych. 

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej zakończyła rozpatrywanie kontrowersyjnej sprawy 200-tysięcznej dotacji, jaką z budżetu miasta otrzymało Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych. Ta sprawa budzi wiele wątpliwości (27.12.2017).

Wątpliwości wzbudza wydłużenie terminu składania ofert, albowiem w regulaminie zapisano, że konkurs zostanie rozstrzygnięty jeżeli wniosek złoży przynajmniej jeden podmiot. W ogłoszeniu został określony termin składania wniosków do 4 maja 2017 i do tego dnia 5 podmiotów złożyło swoje wnioski w konkursie, które w późniejszym trybie procedowania nie zostały odrzucone. Następnie zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursu w dniu 8 maja 2017 miało nastąpić otwarcie ofert. Natomiast dnia 9 maja 2017 pojawia się wznowienie, wydłużenie terminu składania ofert z terminem do dnia 15 maja 2017. W dniu 12 maja 2017 ofertę w wydłużonym terminie składa podmiot, który otrzymuje 100% kwoty wnioskowanej stanowiącej blisko 80% wszystkich środków przewidzianych na ten cel. Pozostałe podmioty, które złożyły oferty w pierwotnym terminie nie otrzymują dofinansowania w wysokości wnioskowanej. Wątpliwości wzbudzają okoliczności wznowienia terminu składania ofert na konkurs oraz jego rozstrzygnięcie, albowiem konkurs moim zdaniem powinno przeprowadzić się w terminie określonym ogłoszeniem, a po niewydatkowaniu wszystkich środków przeznaczonych na ten cel powinno się - moim zdaniem - ogłosić konkurs uzupełniający na środki pozostałe i nierozdysponowane w pierwszym konkursie. Wątpliwości wzbudza również okres działalności podmiotu, który nie złożył oferty w pierwotnym terminie konkursu, a otrzymał 100% wnioskowanych środków. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podmiot ten nie miał doświadczenia w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć, albowiem został zarejestrowany niespełna miesiąc przed terminem ogłoszenia konkursu - opublikowania. Wątpliwości potęguje niejasne wznowienie terminu konkursu po jego wygaśnięciu. Tym więcej wątpliwości wzbudza fakt, że podmiot składający swoją ofertę po wygaśnięciu pierwotnego terminu składania ofert w konkursie, ostatecznie "wygrał" konkurs otrzymując 100% wnioskowanych środków stanowiących 80% całego budżetu zadania. 
Krótki opis: Konkurs został ogłoszony 13 kwietnia 2017, termin składania wniosków wyznaczono na 4 maja 2017. Do tego terminu oferty złożyło 5 organizacji. Otwarcie miało się odbyć 8 maja 2017. Tymczasem 9 maja 2017 na stronie Urzędu Miejskiego pojawiło się ponownie ogłoszenie o konkursie z nowym terminem składania wniosków – do 15 maja 2017. 12 maja 2017 do urzędu wpłynęła szósta oferta – od Elbląskiego Stowarzyszenia Miłośników Sportów Zimowych, która zdobyła 100 procent wnioskowanych środków. Czy 8 maja doszło do otwarcia ofert? Kto i na jakiej podstawie przedłużył termin? 

Odbieranie dzieci rodzicom tylko z powodu biedy uważam za przestępstwo przeciwko rodzinie (22.12.2017).

Odbieranie rodzicom dzieci tylko i wyłącznie z powodu biedy jest niemoralne i nieetyczne... tutaj chciałbym napisać dobitniej ale nie wulgarnie. Pomoc jest najważniejsza. Jeśli w rodzinie jest miłość i dzieci mają dobrą opiekę, to ubóstwo nie może być powodem, by je odbierać rodzicom. Zła sytuacja materialna rodziny musi w pierwszym rzędzie rodzić obowiązek ze strony władz samorządowych i państwa udzielania pomocy, a nie drastycznych działań. Sądy nie powinny ingerować w życie rodziny, pochopnie rozdzielając dzieci od rodziców. Najpierw powinno wykorzystać się inne metody pracy z rodziną i formy pomocy. Dopiero gdy wyczerpane zostaną wszelkie środki i nie przyniosą one efektu, a zagrożone będzie zdrowie lub życie dziecka taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Co robi samorząd Purdy? Gdzie wsparcie samorządu, wójta i ops? Na usta cisną mi się znacznie poważniejsze słowa... Hańba!!! Czy wyczerpano wszystkie środki pomocy? Z treści artykułu wynika, że nie. W mojej ocenie postąpiono pochopnie i z wielką krzywdą dla dzieci. Ta historia nie może mieć takiego zakończenia!!! ...zwłaszcza tuż przed świętami, które w naszej tradycji są szczególnym czasem dbania o rodzinę!!! Kliknij tutaj i zobacz artykuł w mediach. Aktualizacja - Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął interwencję i w trybie pilnym otrzymał dokumentację tej sprawy. Ważne jest zawsze wnikliwe sprawdzenie każdej sprawy i doniesień medialnych. Jeżeli tylko z powodu biedy odebrano dzieci - wrócą one do domu… "Sprawa w trybie bardzo pilnym i wnikliwie jest badana przez Ministerstwo Sprawiedliwości" - zapewnił mnie wiceminister Michał Wójcik. Oczywiście szczegóły są objęte tajemnicą ze względu na dobro dzieci. Dzieciom należy stwarzać bezpieczne warunki rozwoju i o nie dbać.

Trwają prace nad budżetem miasta Elbląga na 2018 rok (03.12.2017).

Elbląscy radni radzą nad kształtem przyszłorocznego budżetu miasta Elbląga. Planowane są inwestycje, a wśród nich najwięcej środków pochłonie budowa wiaduktu na Zatorze i przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi dla pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy, że ta inwestycja ma być gotowa jesienią 2018 roku. Dużo będzie się działo w elbląskiej oświacie, albowiem miasto zrealizuje projekt związany z modernizacją szkolnictwa zawodowego w Elblągu. Planowana jest rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego, która pomoże stworzyć lepsze warunki kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Elbląski samorząd także doposaży bazę dydaktyczną elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.