Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej, polskie porty nad Zalewem Wiślanym i ten w Elblągu nabiorą "wiatru w żagle"... (09.09.2017).

Nad rzeką Elbląg napotkałem statek morski Tanais, który do Elbląga dotarł przez Cieśninę Pilawską (przejście z morza Bałtyckiego na Zalew Wiślany po stronie RUS). Tanais to statek handlowy pływający pod PL banderą tranzytem z Morza Bałtyckiego przez Zalew Wiślany do portu w Elblągu. Polska bandera może przepływać tranzytem do portu w Elblągu. Sprawa natomiast komplikuje się w przypadku innej bandery i jednostek turystycznych, albowiem Rosyjski zakaz żeglugi dotyczy jednostek turystycznych, jachtów i bandery trzeciej. Dlatego mówimy, że port Elbląg jest odcięty od morza. Tanais to średni statek - ma blisko 45 długości i ponad 7 metrów szerokości przy maksymalnym zanurzeniu 2,7 metra. Kapitan Tanaisa nie miał kłopotu z manewrowaniem po rzece Elbląg. Jedyny mankament to fakt, że tor wodny nie jest pogłębiony i nie ma bezpośredniego połączenia portu Elbląg z Bałtykiem. Tanais przypływa do Elbląga po ogromne przekładnie i inne wielkogabarytowe wyroby stoczniowe. Są one tak duże, że trzeba je transportować drogą wodną. Polski statek handlowy Tanais pływa do portów morza bałtyckiego, gdzie przeładowuje towary na większe jednostki. Tym sposobem Elbląg próbuje się ratować do czasu budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną i otwarcia PL portów Zalewu Wiślanego na Bałtyk. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej, PL porty Zalewu Wiślanego nabiorą "wiatru w żagle"... Zobacz również - Nie mam wątpliwości co do zasadności budowy kanału przez Mierzeję. Uważam, że ta inwestycja jest potrzebna ze względu na rozwój Elbląga i całego subregionu...

Chciałbym, aby w Elblągu powstał plac zabaw dla dzieci z miejscami rekreacji dla całych rodzin, takie centrum zabaw i rekreacji... (22.08.2017).

Chciałbym, aby w Elblągu powstał plac zabaw dla dzieci z miejscami rekreacji dla całych rodzin, takie centrum zabaw i rekreacji - takie np. na wzór tego w Pasłęku na który chętnie jeżdżą elblążanie ze swoimi pociechami. Takie miejsca nie tylko pozwalają na rodzinne spędzanie czasu ale również tworzą miejsca pracy (lodziarnie, kawiarenki ogrodowe,...). Plac zabaw na Elbląskim Zatorzu jet niewielki, ale jest i przydałby się większy w Elblągu... Kliknij tutaj i zobacz.

Tajemnicze aneksy, rozciągnięta inwestycja budowy toru KALBAR w Elblągu. Na dzień 30.06.2017 inwestycja droższa jest o prawie 870 tys. zł. od początkowej wartości zamówienia.

video
Jedną z nadal realizowanych inwestycji jest budowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR”, warta ponad 5 mln zł. Termin oddania tej inwestycji przekładany był już kilkakrotnie. Wykonawca pierwotnie zobowiązał się zakończyć inwestycję do końca sierpnia 2016 roku, a następnie za zgodą inwestora termin ten przesunięto do końca października, a następnie do końca listopada 2016 roku. W kwietniu podczas sesji rady miejskiej w odpowiedzi na zapytanie dowiedzieliśmy się, że koniec prac przewidziano na dzień 15 maja 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku tor nadal jest w trakcie inwestycji – nie dokonano jeszcze ostatecznych odbiorów. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – ustawy obowiązującej w dniu podpisania umowy z wykonawcą - zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Kryterium „istotności zmian”, którym posługuje się powyższy przepis, oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, dokonując oceny, czy dana zmiana ma charakter istotny, należy mieć na uwadze wpływ takiej zmiany na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Zmiany nieistotne powinny być rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik tego postępowania. Ocena istotności zmiany umowy winna być dokonywana w odniesieniu do realiów danego przypadku. Wykonawca decydując się na ubieganie o zamówienie publiczne, bierze pod uwagę m.in. zakres przedmiotu zamówienia oraz termin, w jakim będzie musiał zamówienie zrealizować uwzględniając ten czynnik przy kalkulacji ceny oferty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez jego wydłużenie, mogła wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, albowiem pierwotny czas na wykonanie zamówienia wynosił 4 miesiące, a trwał bez mała miesięcy 14. Zamawiający którym jest prezydent Elbląga przedłużał wykonawcy wielokrotnie termin wykonania umowy darując dodatkowe 10 miesięcy, co stanowi ponad 200% całego pierwotnego czasu realizacji zamówienia. Zmiana ta przedłużająca w sposób istotny termin realizacji świadczenia niewątpliwie mogła mieć wpływ na krąg podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Uznając, że każda zmiana, która w jakikolwiek sposób zmieniałaby treść oferty wybranej w postępowaniu, będzie cechowała się istotnością, to za istotną należy uznać również zmianę terminu realizacji zamówienia stanowiącego niewątpliwie treść oferty. W tym przypadku termin wykonania zamówienia przekroczył dwukrotność czasu realizacji.