7. edycja Budżetu Obywatelskiego w Elblągu. Zgłoś swój pomysł do 15.06.2018!

Pula środków na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zwiększona o ponad pół miliona. Dokładnie wyniesie ona - 3.020.000 zł., przy czym 480.000 zł. dla każdego terenu okręgu wyborczego oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie. Z puli 480 000 zł. przeznaczonej na każdy teren okręgu wyborczego wydziela się kwotę po 50 000 zł. na tzw. małe projekty. Wprowadza się także ograniczenia wartości małego projektu do 25 000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana, środki pozostaną w budżecie danego okręgu. Z puli 620.000 zł. przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie przeznacza się 20 000 zł. na działania informacyjno-promocyjne. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców miasta. Zachęcam Państwa do aktywności i składania wniosków. Zgłaszać je można od 14 maja do 15 czerwca 2018 roku. Zwiększona pula środków Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok to nie jedyna nowość w tegorocznej edycji. Nowe zasady uwzględniają wytyczne ustawowe, co do tworzenia i obowiązywania BO wynikające z Ustawy z 11 stycznia 2018 roku. Zgodnie z nimi każdy złożony wniosek musi uzyskać wymaganą liczbę osób go popierających. Na formularzach wniosków (kliknij tutaj po formularze) znajdą Państwo tabele, w które należy wpisać dane osób popierających pomysł. W przypadku wniosku do zadania realizowanego w okręgu będzie to od 10 do 15 nazwisk popierających, w przypadku zadania ogólnomiejskiego od 25 do 30 nazwisk. W tegorocznej edycji BO, realizowanego w 2019 roku pojawia się także nowy element – tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania się w terminie do 5 dni roboczych od daty opublikowania wniosków. Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Elbląg w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną. Aby ułatwić elblążanom złożenie wniosku, już po raz kolejny w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1, pok. 300A w dniach: 15 maja, 22 maja, 5 czerwca i 12 czerwca w godz. 15.00-16.30 odbędą się konsultacje.

Nie będzie podwyżki za wywóz śmieci w Elblągu (wpis z 07.05.2018).

Rada Miejska w Elblągu głosami klubu PiS nie wyraziła zgody na podniesienie cen za wywóz śmieci dla mieszkańców Elbląga. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski (PSL) powinien szukać innych sposobów na dofinansowanie ZUO niż drenaż portfeli mieszkańców miasta. Napisał na facebooku "Nasz Elbląg" - kliknij tutaj.
Poniżej skrót video z sali obrad Rady Miejskiej w Elblągu (26.04.2018) przed głosowaniem projektu uchwały nr 14 ws. podwyżki opłat za wywóz śmieci od mieszkańców Elbląga. Więcej z sesji kliknij tutaj.

Działania obecnego prezydenta Elbląga w sprawie zabezpieczenia elblążan w ciepło są tak nieracjonalne i nieprzemyślane, że obawiam się o dostawy ciepła do elbląskich domów po 2020 roku.