Gdzie Ci strategiczni inwestorzy tak hucznie zapowiadani w 2014 roku przez obecnego prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego (PSL)...? Gdzie nowi przedsiębiorcy z nowymi miejscami pracy dla Elblążan? Gdzie ten rozwój miasta? Gdzie... Stracone bezpowrotnie 4 lata. ...o ponad 7.tys. mieszkańców zmniejszył się Elbląg w ostatnich 3 latach (2014-2017).

Nawet GUS w swojej prognozie z 2014 roku nie przewidywał, aż takiego spadku. Jeszcze w 2014 roku w Elblągu mieszkało ponad 122 tys. mieszkańców, a zaledwie trzy lata później (2017) już tylko 115 tys. elblążan. Liczba mieszkańców dla miasta Elbląg w latach 2014-2017 (okres 3 lat) zmniejszyła się o 7.261 osób. To największy spadek liczby mieszkańców w powojennej historii miasta Elbląga. Mimo dodatniego przyrostu naturalnego elblążan ubywa. Warto zwrócić jednak uwagę, że liczba podana przez USC nie do końca odzwierciedla faktyczną ilość mieszkańców. Czy są jakieś inne mierniki na podstawie których możemy określić realną liczbę mieszkańców Elbląga? Na te pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Jednym z takich mierników jest stopień zużycia wody. Przy dużej populacji istnieje możliwość określenia dość realnego jej ubytku w oparciu o zmniejszenie zużycia. Opierając się na nieoficjalnych źródłach informacji można w oparciu o ten wskaźnik ocenić liczbę ludności Elbląga z początku 2018 roku oscylującą w granicach nawet około 90.tys. mieszkańców. Prognoza GUS z grudnia 2014 roku dla miasta Elbląg nie przewidziała, aż tak dużego spadku liczby mieszkańców przed 2020 rokiem. Obecny prezydent Elbląga Witold Wróblewski (PSL) kiedy kandydował w 2014 roku i zachęcał Elblążan aby na niego zagłosowali odmieniał rozwój miasta i pobudzenie przedsiębiorczości przez wszystkie przypadki i po czterech latach nie widzę rozwoju miasta, a mieszkańcy wyjeżdżają. Gdzie Ci strategiczni inwestorzy tak hucznie zapowiadani w 2014 roku przez obecnego prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego (PSL)...? Gdzie nowi przedsiębiorcy z atrakcyjnymi nowymi miejscami pracy dla Elblążan? Gdzie ten rozwój miasta? Gdzie?

Niezrozumiałym byłoby dla mnie przepuszczanie takiej okazji... zwłaszcza, że akcja jest cykliczna i finansowana z budżetu ministerstwa sportu i turystyki, a nie miasta. Mam nadzieję, że okazja do ogólnopolskiej promocji naszego miasta nie przejdzie koło nosa..

Doskonała forma na całkowicie bezpłatną promocję naszego miasta w skali ogólnopolskiej. Akcja jest finansowana z budżetu ministerstwa sportu i turystyki. POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to ogólnopolska akcja promocyjna, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak również do osób prywatnych, które w określony przez organizatora weekend mają możliwość skorzystania z 50% zniżki na wybrane usługi turystyczne w całym kraju. Głównym celem akcji jest umożliwienie jak największej liczbie Polaków skorzystanie z atrakcji turystycznych w wyjątkowo korzystnej cenie, jak również zachęcenie ich do częstszego podróżowania po Polsce, i to nie tylko w sezonie wakacyjnym. To doskonała forma promocji oferty turystycznej - doskonała szansa dla branży turystycznej, aby zwłaszcza w okresie niskiego sezonu wypromować swoją ofertę kulturową, hotelową, czy gastronomiczną poprzez dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców spoza najbliższego otoczenia. Tylko w 2017 roku w akcji wzięło udział prawie 190.000 turystów, a ponad tysiąc partnerów zgłosiło swoje oferty - wspomagane często przez urzędy miast i gmin, które organizacyjnie wspierały lokalnych przediębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej. Urząd Miejski w Elblągu powinien wspomóc elbląskich restauratorów i hotelarzy w tej akcji... Przecież to doskonała forma promocji i do tego dla samego miasta całkowicie bezpłatna... a dla naszej elbląskiej branży turystycznej i gastronomicznej reklama i promocja na całą Polskę, a nie tylko lokalnie. Niezrozumiałym byłoby dla mnie przepuszczanie takiej okazji... zwłaszcza, że akcja jest cykliczna i finansowana z budżetu ministerstwa sportu i turystyki, a nie miasta. Mam nadzieję, że okazja do ogólnopolskiej promocji naszego miasta nie przejdzie koło nosa... Poprzedni wpis w tym temacie - kliknij tutaj.
Link do akcji https://polskazobaczwiecej.pl

Prezydent chwali się, że zrealizował budżet i go zamknął. Prosi o absolutorium z jego wykonania. Dlaczego i jak głosowałem podczas absolutorium dla Prezydenta Elbląga (RM 28.06.2018) - odpowiedź poniżej.

Przedmiotem absolutorium jest całość procedur i operacji związanych z wykonaniem budżetu. Obejmuje to realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, zmian w budżecie dokonywanych w trakcie roku na wniosek Prezydenta, a było ich bardzo wiele. Nawet na koniec roku 2017, aby zamknąć i zbilansować budżet miasta dokonywaliśmy na prośbę Prezydenta zmiany w wykonaniu budżetu za 2017 rok, dlatego budżet się zamknął i rachunkowo się zgadza. I jak to w matematyce bywa wynik dla działania 1-1, 2-2, czy innego z tymi samymi wartościami zawsze wyniesie ZERO zwłaszcza, że do osiągnięcia wyniku, dopasowuje się działanie aby zgadzał się suma. Wykonanie budżetu na zamknięcie roku należy oceniać w porównaniu do jego projektu z początku tego właśnie roku. Dlatego podczas absolutorium należy również ocenić realizację inwestycji lub przesuwanie je na kolejne lata, niepozyskanie środków zewnętrznych, jak również rosnące koszt inwestycji, czy inwestycje dodatkowe, które trzeba zrealizować ponieważ główna inwestycja tego nie przewidywała a powinna