Aborcja to temat, który wywołuje kontrowersje, podziały, burzliwe dyskusje, animozje - ale w rozmowie o projektach ustaw operujmy tym, co w nich jest, a nie tym, co wydaje nam się, że jest. Nie pozwalajcie sobą manipulować! (04.10.2016).

W sprawie obywatelskiego projektu o zakazie aborcji narosło tyle mitów i półprawd, że trudno się dziwić protestującym kobietom. Zakaz badań prenatalnych, wsadzanie kobiet do więzienia za poronienie, nie wspominając już o perspektywie lekarzy, którzy w obawie przed pójściem za kratki nie będą chcieli leczyć kobiety w ciąży - trudno się nie oburzyć, prawda? Tyle tylko, że takich zapisów w obywatelskim projekcie ustawy nie ma. Dostęp do badań prenatalnych gwarantuje w Polsce ustawa o dostępie do świadczeń medycznych i odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia, więc to, że nie ma jej w ustawie o zakazie aborcji, niczego nie zmienia. W sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka (poronienie) projekt ustawy mówi wprost, że matka nie podlega żadnej karze. Podobnie jest z rzekomym karaniem lekarzy - zapisy projektu mówią, że nie popełnia przestępstwa lekarz, który naraża dziecko na śmierć lub utratę zdrowia w sytuacji, gdy ratuje życie lub zdrowie matki. Tak, owszem projekt zakłada karanie matki za celową i świadomą aborcję (gdy np. płód jest zdrowy), choć jest w nim zapis mówiący o możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy od jej odstąpienia. O tym właśnie rozwiązaniu powinniśmy na spokojnie rozmawiać. Zwłaszcza, że w tej sprawie do końca zgodne nie są także środowiska pro-life. Niestety zamiast rozmowy o tym, co jest w projekcie, mamy rozmowę sprowadzającą się do straszenia tym, czego w nim nie ma. I błędne koło się zamyka. Niestety, kobiety, które wyszły w sobotę i poniedziałek na ulice w „czarnym proteście”, pytane przez dziennikarzy, dlaczego biorą w nim udział, najczęściej podkreślały, że protestują za prawem kobiet do badań prenatalnych i za tym, by nie były karane gdy np. poronią. A także, a może przede wszystkim, za tym, by zostawić w spokoju obecny kompromis aborcyjny. To kolejna manipulacja, bo organizatorzy protestów nie kryją tego, że nie chodzi im wcale o utrzymanie kompromisowych rozwiązań z 1993 roku, lecz o ich znaczącą liberalizację. Zresztą to nic nowego. Wbrew obiegowej opinii, to nie prawica wyrwała się przed szereg, by negować kompromis, na który nikt wcześniej ręki nie podniósł. W 1996 roku to SLD wprowadziło aborcję z powodów społecznych, naruszając kompromis aborcyjny. Takie rozwiązanie obowiązywało przez rok, zostało zniesione przez Trybunał Konstytucyjny.

Temat aborcji wraca, co jakiś czas i teraz ponownie od kilku dni w mediach trwa dyskusja, więc dorzucę moje zdanie...

Aborcja to temat, który wywołuje kontrowersje, podziały, burzliwe dyskusje, animozje. Jest nieetyczna, niemoralna i jest grzechem ciężkim. Kwestia aborcji wiąże się ściśle z określeniem momentu zajścia w ciążę. W którym momencie zaczyna się człowiek, a w którym momencie np. kradzież? Czy kradzież 100 zł nie jest kradzieżą bo szkodliwość społeczna czynu jest znikoma i łatwiej się pogodzić ze stratą 100 zł niż 1000 zł? Nawet jeśli ktoś kradnie żeby nakarmić dzieci to nie jest powód żeby prawnie zalegalizować kradzież. Oczywiście możemy mieć do czynienia z wyjątkowymi okolicznościami łagodzącymi, ale jest to kwestia interpretacji, a nie prawnego legalizowania zachowań nieetycznych, niemoralnych i przestępczych. Wybory człowieka są kwestią sumienia i żadne prawo tego nie zmieni. Moim zdaniem zalegalizowanie aborcji, eutanazji i innych nieetycznych zjawisk doprowadziłoby w perspektywie do znieczulicy społecznej i ciągłego przesuwania granic moralnych. Ciąża jest konsekwencją podejmowania współżycia, które z kolei powinno być świadome. Jestem przeciwnikiem prawnego przyzwolenia na aborcję. Daleki jednak jestem od potępiania tych, którzy się na nią zdecydowali z powodu gwałtu i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zobacz również: Aborcja to temat, który wywołuje kontrowersje, podziały, burzliwe dyskusje, animozje - ale w rozmowie o projektach ustaw operujmy tym, co w nich jest, a nie tym, co wydaje nam się, że jest. Nie pozwalajcie sobą manipulować! (04.10.2016).

Informowanie mieszkańców o bieżącej działalności miasta, aktualnych inwestycjach i tworzonych inicjatywach oraz decyzjach związanych z planami zagospodarowania miejscowego możliwe jest poprzez aktywną stronę konsultacji społecznych, która daje również mieszkańcom możliwość natychmiastowego zgłaszania uwag w realizacji bieżących inwestycji albo niedociągnięć... Interpelacja z 15.09.2016 - ws. aktywowania strony do konsultacji społecznych.

...internet w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych globalnych narzędzi do nawiązywania dialogu społecznego. Umiejętne i prawidłowe wykorzystanie tego rodzaju komunikacji społecznej w przestrzeni informacyjnej naszego miasta pozwala na szybką i sprawną wymianę opinii jak również danych pomiędzy różnymi podmiotami oraz mieszkańcami. Internet umożliwia poszerzanie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną, a najlepszym tego przykładem jest chociażby budżet obywatelski, który wykorzystuje tę właśnie drogę komunikacji i jest pozytywnym tego przykładem.
Niestety istnieją również negatywne przykłady, w gronie których moim zdaniem znajduje się portal „Elbląg konsultuje” pod adresem http://konsultacje.elblag.eu – od powstania do dzisiaj nadal w wersji testowej, co więcej trudny do znalezienia, tak na stronach urzędu miejskiego, jak i w wyszukiwarkach.

Interpelacja 15.09.2016 - ws. realizacji poszczególnych zadań z 4 edycji budżetu obywatelskiego 2016.

W każdym działaniu władz, a w tym samorządowych, niezwykle istotną rolę odgrywa zaufanie społeczne. Podstawą rozwijania aktywnej społeczności jest podmiotowość, która potrzebuje stabilności i transparentności, a konsekwentna realizacja zapowiedzianych oraz społecznie pożądanych działań wzmacnia zaufanie, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w społeczeństwie obywatelskim.
Dążąc do budowania zaufania oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada Miejska w Elblągu w lutym 2015 roku przyjęła za zasadne podjęcie działań zmierzających do przygotowania 4 edycji tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elblągu na rok 2016[1]. W celu realizacji tego zadania wykonanie uchwały powierzyła Prezydentowi Miasta Elbląg. Opracowano i wprowadzono zasady funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego oraz harmonogram działań[2]. Przeprowadzono procedurę konsultacji oraz w drodze głosowania mieszkańcy Elbląga wyłonili konkretne projekty, które przyjęto do realizacji i wpisano do budżetu miasta Elbląg na rok 2016[3].
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę kończący się III kwartał 2016 roku proszę o udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja, wyłonionych w drodze głosowania mieszkańców Elbląga, poszczególnych zadań z 4 edycji budżetu obywatelskiego, oraz czy ich realizacja będzie zakończona w roku budżetowym 2016?
z poważaniem
/-/ Paweł Kowszyński

[1]. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie "Budżetu obywatelskiego" miasta Elbląg na rok 2016.
[2]. Zarządzenie Nr 160/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2016 oraz harmonogramu działań.
[3]. Uchwała Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku.