Trwają prace nad budżetem miasta Elbląga na 2018 rok (03.12.2017).

Elbląscy radni radzą nad kształtem przyszłorocznego budżetu miasta Elbląga. Planowane są inwestycje, a wśród nich najwięcej środków pochłonie budowa wiaduktu na Zatorze i przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi dla pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy, że ta inwestycja ma być gotowa jesienią 2018 roku. Dużo będzie się działo w elbląskiej oświacie, albowiem miasto zrealizuje projekt związany z modernizacją szkolnictwa zawodowego w Elblągu. Planowana jest rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego, która pomoże stworzyć lepsze warunki kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Elbląski samorząd także doposaży bazę dydaktyczną elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Bezpłatna komunikacja miejska - zacznijmy od przedszkolaków i uczniów szkół publicznych w Elblągu... (2017.11.16).

W kilku już miejscowościach w Polsce uczniowie nie ponoszą kosztów za przejazdy komunikacją miejską w autobusach i tramwajach. Są to nie tylko wielkie miasta, ale również mniejsze i te porównywalne do Elbląga. Obecnie do wprowadzenia takiego rozwiązania przymierzają się władze Częstochowy, Poznania i Lublina. Z pewnością rozwiązanie takie w krótkiej perspektywie może zniechęcać samorząd do rezygnacji z wpływów ze sprzedaży biletów ulgowych dla elbląskich uczniów i przedszkolaków. Jednakże rozpatrując to rozwiązanie w perspektywie długofalowej znacznie wzrasta atrakcyjność miasta pod kątem zasad określonych do skorzystania z takiego rozwiązania. Wprowadzając bezpłatne przejazdy dla przedszkolaków z elbląskich placówek publicznych i uczniów elbląskich szkół publicznych (takich jak publiczne szkoły: podstawowe, gimnazja, zawodowe, szkoły branżowe I stopnia, oraz szkoły średnie - dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat) zwiększa się atrakcyjność oferty edukacyjnej miasta Elbląga. Rozwiązanie takie można wdrożyć na kilka sposobów, których szczegóły można byłoby wypracować czerpiąc z doświadczeń innych samorządów korzystających z takiej możliwości. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby zostać przeprowadzone stopniowo określając szczegółowe zasady korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej dla przedszkolaków i uczniów elbląskich publicznych placówek oświatowych. Monitoring takiego pilotażu można byłoby przeprowadzić na podstawie używanych kart elektronicznych w elbląskiej komunikacji miejskiej i ważnych legitymacji szkolnych, których posiadanie byłoby podstawą do korzystania z takiej formy przywileju. Warto również podnieść w tym miejscu wymierny efekt mogący mieć wpływ na korkowanie się elbląskich ulic, albowiem z pewnością część rodziców zrezygnuje z dowożenia samochodem swojego dziecka, do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne, na rzecz komunikacji miejskiej, co mogłoby usprawnić ruch na elbląskich arteriach. Z pewnością przyjęcie takiego rozwiązania częściowo odciąży budżety domowe elblążan oraz może być zachętą dla mieszkańców ościennych gmin do zapisywania swoich dzieci do placówek i szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Elbląga. Uważam, że jest to propozycja warta zastanowienia. Wymaga również analizy biorącej pod uwagę nie tylko finanse ZKM, ale również ogólny interes społeczny elblążan oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej miasta Elbląga. Kliknij tutaj i zobacz wcześniejszy wpis w tym temacie - Bezpłatna komunikacji miejska... zacznijmy od uczniów (2017.11.10).

Program wsparcia doradztwa zawodowego dla uczniów elbląskich szkół... (2017.10.19).

...program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”. Program został pilotażowo uruchomiony przez Kuratora Oświaty. Ma na celu stworzenie regionalnej bazy łączącej szkolnictwo z przedsiębiorstwami... Program w swojej istocie jest narzędziem do wymiany doświadczeń i współpracy wspomagającej doradztwo przewidziane dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów. Warto rozważyć przystąpienie miasta Elbląg do tegoż programu zwłaszcza, że udział w nim nie pociąga za sobą kosztów bezpośrednich, a może mieć wymierne efekty w zakresie planowania kariery i doradztwa zawodowego uczniów elbląskich szkół dla określenia indywidualnej ścieżki rozwoju na dalszym poziomie kształcenia.