Opozycja sprzeciwia się obywatelskiemu projektowi „Stop pedofilii” i podnosi alarm, że „PiS chce zakazać seksedukacji”. Co w rzeczywistości zawiera projekt? Projekt zakłada zaostrzenie kar dla osób pochwalających pedofilię. Nie ma w nim mowy o karach więzienia za edukację seksualną. Zgodnie z proponowanymi zapisami, zmianie miałby ulec artykuł 200b Kodeksu karnego. Poniżej proponowane zmiany, jakie przedstawili inicjatorzy nowelizacji ustawy: "§1. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. §2. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego. §3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §2 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. §4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.” Jak można zauważyć, zapisy jednoznacznie wskazują, że karze podlegać miałyby osoby, które dopuściły się propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim. Mimo tego opozycja sprzeciwia się obywatelskiemu projektowi „Stop pedofilii” i podnosi alarm, że „PiS chce zakazać seksedukacji”.

W Elblągu trudno nie rozmawiać o rozwoju subregionu elbląskiego. Jakie inwestycje z zakresy infrastruktury będą miały kluczowy wpływ na rozwój Elbląga i okolic? To była ostatnia debata kampanii parlamentarnej 2019 - jeden na jednego (11.10.2019).

Mandat samorządowca sprawuję od kilku lat. Zostając radnym podpisałam z Państwem kontrakt, który staram się wypełnić najlepiej jak potrafię. Teraz proszę Państwa o zaufanie w wyborach do Sejmu RP - 13 października 2019.


Zapraszam do lektury gazety, a z niej dowiecie się więcej o mnie i moich przekonaniach.

Szanowni Państwo! Zapraszam do lektury gazety z której dowiecie się więcej o mnie i moich przekonaniach - aby wyświetlić gazetę kliknijcie na wybraną stronę a tekst się powiększy na ekranie. Chcę również serdecznie podziękować za tak duże poparcie jakim mnie obdarzyliście w ostatnich wyborach samorządowych. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie do ciężkiej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali! Praca na Państwa rzecz jest bardzo ważną częścią mojego powołania i przynosi mi niemałą satysfakcję. Wiele przedsięwzięć udało się zrealizować ale nadal jest wiele do zrobienia, a jako poseł będę mógł zdziałać dla Państwa dużo więcej. Dlatego abym dalej mógł Wam służyć, proszę o głosowanie na mnie w tegorocznych wyborach do Sejmu i powierzenie mi swojego zaufania, a postaram się sprostać oczekiwaniom. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem konsekwentny i skuteczny w zadaniach, których się podejmuję. Zależy mi na rozwoju naszego regionu. W wyborach 13 października 2019 - PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOS.
Kliknij na wybraną stronę z gazety, a otworzy się na całym ekranie.

Program Rodzina 500+, Mieszkanie+, wielkie środki na drogi lokalne, odbudowa regionalnych połączeń komunikacji publicznej, przywracanie likwidowanych przez rządy PO i PSL posterunków policji, placówek pocztowych, 13.emerytura i pomoc dla ludzi starszych, którym nasi poprzednicy zafundowali pracę do 67. roku życia, materialne wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, praca bez podatku dla młodych, obniżenie PIT z 18 do 17 procent, te i inne działania realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmują wszystkich obywateli. Są realizacją, choć nie wolne od przeszkód i kłód rzucanych przez przeciwników politycznych, naszego programu. My staramy się korzyści z rozwoju gospodarczego przekazać wszystkim Polkom i Polakom. Dochody państwa i wzrost gospodarczy służą wszystkim, a nie tylko tym, którzy nazywając się elitami, uważali, że Polska jest ich własnością. W przeciwieństwie do nich, my przyjmujemy z pokorą także krytyczne uwagi i opinie. Niezależnie od ataków i kłamstw na temat naszej polityki, rozpowszechnianych szczególnie przez tych, którzy traktują Polskę, jej instytucje i samorządy jako swój łup, my nie ustajemy w pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Polski. Choć nie jest łatwo, a ci, którzy korzystali z rozlicznych przywilejów i czuli się bezkarni, starają się wszelkimi sposobami Polaków skłócić i dzielić.

Masz tylko jeden głos i dobrze go wykorzystaj. W niedzielę proszę o Twój głos i poparcie.

Samorządowcy, radni zachęcają do udziału w niedzielnych wyborach. Ja proszę o Wasz głos.

Nie jestem wirtualny. Jestem w radio, telewizji, internecie i na ulicy. Rozdaję swoje gazetki i rozmawiam z ludźmi, albowiem uważam, że najlepszą okazją do poznania kandydata jest możliwość bezpośredniej rozmowy.

Miałem przyjemność prowadzić i uczestniczyć w walidacji projektu realizowanego przez pełnoletnią młodzież z Elbląga, Braniewa i Pasłęka. Oceniliśmy projekt i podsumowaliśmy nabyte kompetencje. Wręczyłem też zaświadczenia i zdobyte przez nich certyfikaty. Te projekty przynoszą efekty... Podstawą było doskonalenie zawodowe. Przez 4 lata ze środków zewnętrznych na ten właśnie cel udało się pozyskać około 4 miliony złotych na dokształcanie zawodowe uczniów szkół branżowych m.in. z Elbląga i powiatów elbląskiego, braniewskiego. Cała kwota przeznaczona jest na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji młodzieży. To jest czyste wsparcie.

UWAGA! Mocne o zderzeniu cywilizacji i o wojnie ideologicznej, w której - czy nam się to podoba czy nie - wszyscy uczestniczymy. Nie każdemu się to spodoba, ale taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Zestawienie wartości w kontraście do laicyzacji. Proszę merytorycznie na to spojrzeć. Każdy niech wyciągnie własne wnioski.

Dziękuję za pełne sale na spotkaniach. Publicznie podpisałem też „Deklaracje Nowego Pokolenia” z siedmioma zobowiązaniami. Jestem gotowy bronić wartości, jestem przedstawicielem odważnej młodej Polski. Nie jestem konformistą. Podpisałem 7 zobowiązań dla numeru 7.KOWSZYŃSKIPawełAndrzej - kandydat na posła do Sejmu RP na liście #PrawoiSprawiedliwość w okręgu nr 34. #Elbląg #Braniewo #Bartoszyce #Pasłęk #Lidzbark #Iława #Działdowo #Lubawa #NoweMiastoLubawskie #Pieniężno #Orneta #Ostróda.