Mam nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga "nie prześpi terminu" i przekaże pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w odpowiednim czasie...

Z końcem ubiegłego roku została rozszerzona Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ale niestety bez Elbląga! Inwestorzy, którzy ewentualnie chcieli z tego ułatwienia skorzystać w naszym mieście, zostali „na lodzie”. W ramach wniosku o rozszerzenie strefy dziewięć firm planuje inwestycje za około 1,3 mld złotych, które dadzą zatrudnienie około 1100 osobom oraz dodatkowo spowodują utrzymanie 2200 dotychczasowych miejsc pracy. Oprócz gruntów prywatnych zostaną włączone grunty publiczne. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać inwestorzy w Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Tyrowie (gm. Ostróda), Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu, Pomiechówku, Braniewie, Stawigudzie, Ornecie, Działdowie, Węgorzewie, Zalewie czy Żurominie. Zabrakło Elbląga, ponieważ elbląscy radni zbyt późno otrzymali projekt stosownej uchwały w tej sprawie. Na decyzję czekało wielu inwestorów, którzy planowali kolejne inwestycje. Niestety, teraz inwestorzy będą musieli poczekać lub znaleźć inne lokalizacje dla planowanego biznesu. Przyjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała ws. powiększenia Podstrefy w Elblągu została podjęta zbyt późno i nie mogła zostać zaliczona do realizacji, albowiem procedura rozszerzenia strefy dotycząca 350 ha nowych terenów była już zbyt zaawansowana, by można było do niej dołączyć tereny elbląskiej podstrefy, która była dopiero na początku tej drogi. Zakończona 30 grudnia 2016 roku procedura trwała łącznie 1,5 roku i nie objęła terenów znajdujących w zainteresowaniu Elbląga. Mam nadzieję, że elbląska podstrefa zostanie powiększona przy kolejnym poszerzeniu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mam również nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga „nie prześpi terminu” i przekaże pod obrady Rady Miejskiej w Elblągu projekt uchwały w odpowiednim czasie. ...ile obecnie jest niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Elbląg, czy służby prezydenta Miasta Elbląg czynią starania o ewentualne włączenie do strefy terenów pozyskanych (6 ha) od skarbu państwa pod koniec 2016 roku przez W-MSSE S.A. ?
video

Tak wygląda proponowana siatka szkół w Elblągu...

Gimnazja wracają do SP, a tam gdzie jest gimnazjum będzie przedszkole... Zmodernizowane ale puste budynki oświatowe mają otrzymać szkoły ponadpodstawowe... Kliknij tutaj i zobacz prezentację siatki elbląskich szkół - KLIKNIJ. ...a to zasady, które będą przestrzegane w trakcie wdrażania reformy:
1. Gimnazja wygaszane będą naturalnie, czyli wszyscy uczniowie gimnazjum skończą proces nauczania w tym samym obiekcie, w którym rozpoczęli naukę (w Elblągu z wyjątkiem Gimnazjum nr 7, którego uczniowie od września 2017 uczęszczać będą do budynku SP 14);
2. Nie zmieniamy obwodów i sieci szkół podstawowych, czyli wszyscy uczniowie szkół podstawowych również będą kontynuowali naukę w tych samych budynkach - dotyczy to także kontynuacji nauki klas VII i VIII;
3. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, czyli wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące w sieci szkół będą nadal kształciły;
4. Przez lata miasto inwestowało w obiekty samodzielnych gimnazjów, dlatego proponujemy wykorzystanie tych obiektów na bardzo ważne dla miasta funkcje oświatowe;
5. Cała reforma ustroju szkolnego będzie przebiegać płynnie, a Departament Edukacji i Sportu oraz dyrektorzy szkół mają określone zadania w tym zakresie, a uczniowie i rodzice będą mieli właściwą informację w tych kwestiach, które ich dotyczą.