Mając na względzie oszczędności dla budżetu miasta jak również dbanie o środowisko naturalne złożyłem wniosek aby odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielanie mi były wyłącznie w formie elektronicznej...

Mając na względzie oszczędności dla budżetu miasta jak również dbanie o środowisko naturalne złożyłem wniosek do Prezydenta Elbląga, aby odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielanie mi były wyłącznie w formie elektronicznej... W tej sprawie napisałem do Prezydenta Elbląga - "Na wstępie pragnę podziękować za odpowiedź zawartą na piśmie znak BRM.0003.113.2016.AS z dnia 18 października 2016 roku - odpowiedź na moją interpelację ws. platformy konsultacji społecznych „Elbląg konsultuje!”. Cieszy mnie fakt, iż w odpowiedzi oświadczono na piśmie, że platforma konsultacji społecznych „Elbląg konsultuje!”, zarządzana i administrowana przez Urząd Miejski w Elblągu „dział w pełnej wersji”. Biorąc pod uwagę, że internet w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych globalnych narzędzi do nawiązywania dialogu społecznego oraz prowadzenia korespondencji, oraz mając na względzie oszczędności dla budżetu miasta jak również dbanie o środowisko naturalne, wnoszę o udzielanie mi odpowiedzi na interpelacje i wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy konsultacyjnej „Elbląg konsultuje!” na której jestem zarejestrowany, posiadam profil i panel kontaktowy. Uważam, że w pełni sprawne narzędzie komunikacji społecznej jakim jest portal elektronicznych konsultacji społecznych pozwoli w tym chociaż niewielkim zakresie zaoszczędzić środki budżetowe naszego miasta rezygnując z otrzymywania odpowiedzi w formie papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych."