Uważam, że mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania uwag i propozycji do realizowanych inwestycji w mieście.