Nie mam wątpliwości co do zasadności budowy kanału przez Mierzeję. Uważam, że ta inwestycja jest potrzebna ze względu na rozwój Elbląga i całego subregionu...

Do 7 listopada 2016 roku potrwa, zorganizowany przez Urząd Morski w Gdyni, przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej przekopu Mierzei Wiślanej. Inwestycja, której wartość szacowana jest na ponad 880 mln złotych wkracza wiec w fazę realizacji. Budowa nowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ma uniezależnić żeglugę pomiędzy tymi akwenami od Rosji, kontrolującej jedyne obecnie połączenie między nimi, czyli Cieśninę Pilawską. Dla Elbląga i gmin położonych w południowej części Zalewu Wiślanego przekop Mierzei Wiślanej jest swoistym oknem na świat. Dzięki ukończeniu tej inwestycji potencjał przeładunkowy portu w Elblągu wzrósłby nawet do 3 mln ton. Nasz port mógłby się stać portem feederowym dla większych portów z Trójmiasta. Zyskałaby na tym też regionalna turystyka. Nie mam wątpliwości co do zasadności budowy kanału przez Mierzeję. Uważam, że ta inwestycja jest potrzebna ze względu na rozwój Elbląga i całego subregionu... GOSPODARKA, TRANSPORT, TURYSTYKA, ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE...