Należy ze szczególną starannością nadzorować inwestycje realizowane ze środków publicznych...

Najpierw miał zostać wykonany do 1 września 2016. Pod koniec sierpnia prezydent Elbląga w imieniu miasta (inwestor) wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji do 31 października 2016, odstępując od stosowania kar umownych. Gdyby tor łyżwiarski został zakończony w terminie, na początku listopada elbląskie kluby łyżwiarskie i PZŁS mogłyby przeprowadzać zawody rangi ogólnopolskiej. Obawiałem się, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. Dlatego na październikowej sesji Rady Miejskiej w Elblągu pytałem prezydenta: czy inwestycja zakończy się w planowanym terminie i jakie kary zostały przewidziane za ewentualnie nieterminowe wykonanie tej inwestycji... Przesunięcie terminu o 60 dni na zakończenie realizacji inwestycji jest dopuszczalne jeżeli są uzasadnione powody, a termin ten zostanie dotrzymany... Niestety sprawdziły się moje obawy i drugi termin również nie został dotrzymany przez wykonawcę. Czy to brak nadzoru nad realizacją inwestycji wartą 5 mln zł., czy lekkomyślność prezydenta? Jak miasto nadzoruje inwestycję? (oczywiście to pytania retoryczne). Jeżeli przez opieszałość wykonawcy i brak nadzoru nad tą inwestycją trzeba będzie odwołać zawody planowane w grudniu, to będzie wstyd dla miasta. Tor ma kosztować 5 milionów złotych. Połowa tej sumy to dotacja z Ministerstwa Sportu. Jeśli inwestycja nie zostanie oddana do połowy listopada, pieniądze przepadną. W tych okolicznościach moim zdaniem, niegospodarnością miasta byłoby odstąpienie od stosowania kar umownych - ponad 25 tys. zł za każdy dzień opóźnienia... Wszak inwestycja realizowana jest ze środków publicznych - należy  ze szczególną starannością dbać o interes miasta i mieszkańców. Teraz władze miasta powinny objąć szczególnym nadzorem realizację tej inwestycji, aby wykonawca w pośpiechu nie wykonał fuszerki...
Zobacz również w elbląskich mediach:
1. Tor łyżwiarski ma swojego patrona, ale czy powstanie na czas? - www.elblag.net
2. Nie ukończyli inwestycji w terminie, a za każdy dzień opóźnienia wykonawca zapłaci prawie 26 tys. zł! - www.info.elblag.pl
3. Będą kary za nieskończony tor "Kalbar" (+ foto). - www.elblag.net

4. Ile będą kosztować opóźnienia w budowie toru łyżwiarskiego? - Radio Olsztyn.