Jakie mam doświadczenie w samorządzie? Jestem radnym, członkiem komisji oświaty, kultury, turystyki i sportu, oraz komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu.