...o programach wspierających rodziny, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, oraz o innych problemach z którymi stykają się m.in mieszkańcy Elbląga... oraz o programach dotyczących budowy miejskich żłobków ze środków programu MRPiPS MaluchPlus (30.09.2018).