W 5-tce Morawieckiego dla województwa, Elbląg otrzyma wsparcie: infrastruktura przeciwpowodziowa, Mieszkanie+, Przekop Mierzei Wiślanej, budowa nowego mostu w Nowakowie otwierającego drogę wodną do i z Elbląga...