Zamiast przeprowadzić rzetelną aktualizację systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, prezydent Elbląga ogłasza przetarg na usługę wywozu śmiecie.