Na Elbląskie Zatorze dojdziesz tunelem wzdłuż obecnej ulicy Lotniczej (10.03.2018).

Budowa wiaduktu na Zatorze to inwestycja, z którą łączy się szereg innych zadań, m.in. budowa nowych dróg dojazdowych na ulicach Skrzydlatej i Lotniczej, przebudowa skrzyżowania w Alei Grunwaldzkiej czy budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową. Na te ostatnie zadanie miasto szuka już inżyniera kontraktu, czyli osoby, która będzie zarządzać i nadzorować tę inwestycję. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu, miasto planuje realizować przy współudziale środków z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Finansowy udział PKP PLK S.A. w inwestycji polegać będzie na współfinansowaniu projektu w zakresie robót budowlanych w wysokości 1,5 mln zł netto - zaznaczono w specyfikacji zamówienia. Na zakres prac objętych współfinansowaniem przez PKP PLK S.A. będą się składać prace ziemne pod konstrukcją tunelu, wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej wraz z palami, wykonaniem izolacji, ramowej żelbetowej konstrukcji tunelu wraz z wykonaniem izolacji, a także likwidacja przejazdu drogowego kategorii A przez linię kolejową (m.in. demontaż i ponowna zabudowa istniejącej nawierzchni, rozbiórka i ponowny montaż konstrukcji torowiska kolejowego, demontaż urządzeń srk). Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową w ul. Lotniczej zakłada budowę tunelu o konstrukcji żelbetowej pod linią kolejową, przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu, likwidację istniejącego przejazdu kolejowego, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni torowej oraz budowę i przebudowę sieci (kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego). Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to trzeci kwartał 2018 roku. - napisali w Dzienniku Elbląskim.
Wcześniejsze wpisy:
- Trwają prace nad budżetem miasta Elbląga na 2018 rok (03.12.2017).
- Szlabany denerwują elblążan. Miasto jednak będzie oczekiwało wyjaśnień od PKP (09.10.2017).
- Elbląg, Zatorze. Wizualizacja projektowanego wiaduktu łączącego Zatorze z centrum miasta...