Informowanie mieszkańców o bieżącej działalności miasta, aktualnych inwestycjach i tworzonych inicjatywach oraz decyzjach związanych z planami zagospodarowania miejscowego możliwe jest poprzez aktywną stronę konsultacji społecznych, która daje również mieszkańcom możliwość natychmiastowego zgłaszania uwag w realizacji bieżących inwestycji albo niedociągnięć... Interpelacja z 15.09.2016 - ws. aktywowania strony do konsultacji społecznych.

...internet w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych globalnych narzędzi do nawiązywania dialogu społecznego. Umiejętne i prawidłowe wykorzystanie tego rodzaju komunikacji społecznej w przestrzeni informacyjnej naszego miasta pozwala na szybką i sprawną wymianę opinii jak również danych pomiędzy różnymi podmiotami oraz mieszkańcami. Internet umożliwia poszerzanie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną, a najlepszym tego przykładem jest chociażby budżet obywatelski, który wykorzystuje tę właśnie drogę komunikacji i jest pozytywnym tego przykładem.
Niestety istnieją również negatywne przykłady, w gronie których moim zdaniem znajduje się portal „Elbląg konsultuje” pod adresem http://konsultacje.elblag.eu – od powstania do dzisiaj nadal w wersji testowej, co więcej trudny do znalezienia, tak na stronach urzędu miejskiego, jak i w wyszukiwarkach.
W związku z rozwojem internetu oraz aktywności elektronicznej mieszkańców Elbląga, zwracam się z prośbą o rozważenie przebudowy obecnej strony konsultacji poprzez zmianę na tryb aktywny, oraz umożliwiającej informowanie mieszkańców na bieżąco o inwestycjach i działaniach w ich okolicy, dającej możliwość zgłaszania uwag - wraz ze stworzeniem przekierowań ze stron urzędu miejskiego dla łatwiejszej komunikacji, albo o rozważenie zbudowania nowego aktywnego i ogólnie dostępnego mieszkańcom Elbląga, bezpiecznego do użytkowania oraz udziału w głosowaniach w kwestiach konsultowanych „elektronicznego nośnika konsultacji społecznych”, którego administratorem będzie elbląski samorząd, a pełnoprawnymi użytkownikami elblążanie.
Aktywny, bezpieczny i przejrzysty elektroniczny nośnik konsultacji społecznych jest nowością i jak widać nie każdy zauważa jego potencjał, chociaż takie strony funkcjonują z powodzeniem w wielu miastach i miasteczkach Europy jako najważniejsze narzędzie dialogu z mieszkańcami. Interaktywna strona konsultacji daje władzom samorządowym cenną wiedzę o problemach, a mieszkańcom realne poczucie wpływu i współuczestnictwa w ważnych dla nich decyzjach jeżeli jest aktywny, a jego użytkowanie bezpieczne dla mieszkańców. Aktywna strona to również powiększenie zakresu konsultacji poprzez informowanie mieszkańców o bieżącej działalności miasta, aktualnych inwestycjach i tworzonych inicjatywach oraz decyzjach związanych z planami zagospodarowania miejscowego. Daje również mieszkańcom możliwość natychmiastowego zgłaszania uwag w realizacji bieżących inwestycji albo niedociągnięć w ich realizacji.
Mając na uwadze fundusze, które byłyby niezbędne do przebudowy albo opracowania nowej strony proponuję pozyskanie środków zewnętrznych na szeroko rozumianą e-administrację. Wskazuję możliwość przystąpienia naszego miasta do konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
z poważaniem
/-/ Paweł Kowszyński