Interpelacja 15.09.2016 - ws. realizacji poszczególnych zadań z 4 edycji budżetu obywatelskiego 2016.

W każdym działaniu władz, a w tym samorządowych, niezwykle istotną rolę odgrywa zaufanie społeczne. Podstawą rozwijania aktywnej społeczności jest podmiotowość, która potrzebuje stabilności i transparentności, a konsekwentna realizacja zapowiedzianych oraz społecznie pożądanych działań wzmacnia zaufanie, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w społeczeństwie obywatelskim.
Dążąc do budowania zaufania oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada Miejska w Elblągu w lutym 2015 roku przyjęła za zasadne podjęcie działań zmierzających do przygotowania 4 edycji tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elblągu na rok 2016[1]. W celu realizacji tego zadania wykonanie uchwały powierzyła Prezydentowi Miasta Elbląg. Opracowano i wprowadzono zasady funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego oraz harmonogram działań[2]. Przeprowadzono procedurę konsultacji oraz w drodze głosowania mieszkańcy Elbląga wyłonili konkretne projekty, które przyjęto do realizacji i wpisano do budżetu miasta Elbląg na rok 2016[3].
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę kończący się III kwartał 2016 roku proszę o udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja, wyłonionych w drodze głosowania mieszkańców Elbląga, poszczególnych zadań z 4 edycji budżetu obywatelskiego, oraz czy ich realizacja będzie zakończona w roku budżetowym 2016?
z poważaniem
/-/ Paweł Kowszyński

[1]. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie "Budżetu obywatelskiego" miasta Elbląg na rok 2016.
[2]. Zarządzenie Nr 160/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2016 oraz harmonogramu działań.
[3]. Uchwała Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku.