Polska będzie odgrywała ważną rolę w Europie, jeśli będzie gospodarczą potęgą.

Mądra polityka zagraniczna i skuteczna dyplomacja mają znaczenie, ale tylko do pewnego stopnia. Polska jest fascynująca i nieustannie podlega przemianom. Jednak istnieją liczne frapujące kontrasty. Czasem te kontrasty doprowadzają do sporów światopoglądowych i politycznych, ale ta specyficzna tkanina życia jest naszą domeną. Niestety nadal jest ciężko, brakuje pracy. W Polsce idzie się do pracy i spotyka się z autorytarnym systemem zarządzania. Te same memy o systemie zarządzania istnieją wszędzie, ale przede wszystkim istnieje różnica w rynku pracy między Polską, a krajami Zachodu polegająca na dostępności pracy, zarobkach, możliwości oszczędzania i szerszym zakresie różnych okazji w bardziej rozwiniętej gospodarce, no i są inne bardziej przyjazne przepisy wspomagające własny system gospodarczy i społeczny. Nie mamy jednak monopolu na narzekanie. To jest narodowy sport także w innych krajach, choć uprawiają go w mniej bezpośredni i może mniej barwny sposób. Wszyscy uwielbiają narzekać na pogodę, politykę, służbę zdrowia, obsługę. W końcu narzekanie to ludzki nawyk. Potrafimy rozmawiać także o stosunkach międzynarodowych. To szczególna cecha biorąc pod uwagę to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy i jak to wpływa na politykę i gospodarkę. Oczywiście, kryzys na Ukrainie ma konsekwencje destabilizujące dla całej Europy. Jednocześnie sankcje nałożone na Rosję mają negatywne wpływy również na naszą gospodarkę. To jednak nie pierwszy i nie ostatni kryzys. Przez wiele lat mówiono o kryzysie z 1929 roku i przypominano o nim zwracając uwagę, że ekonomia jest bezlitosna i cykle powtarzają się - nikt jednak nie potrafi wskazać kiedy. Cykl zatoczył koło i od początku kryzysu finansowego z 2007 roku nikt nie może mieć wątpliwości, że będą kolejne i także Polska nie zawsze obejdzie się bez większego bólu. Wprawdzie Polska przechodzi kryzys już od początku lat 90 XX wieku - zwany transformacją i z pewnością właśnie to złagodziło jego skutki w Polsce, chociaż jesteśmy coraz bardziej zależni od zachodzących zmian ekonomicznych na świecie. Właśnie od zachodzących zmian ekonomicznych na świecie zaczyna na horyzoncie pojawiać się nowa szansa na budowę gospodarczej potęgi Polski. I to wcale nie za sprawą rządu ale samych przedsiębiorczych polaków. Potrzebne jednak jest pilne unormowanie nowego modelu ekonomiczno-gospodarczy, który pomimo trudności i braku wsparcia ze strony państwa funkcjonuje w Polsce co najmniej 20 lat, jeżeli nie od początku transformacji - wcześniej zwany przedsiębiorczością indywidualną pod koniec lat 90 XX wieku przekształcił się w małe i średnie przedsiębiorstwa. O małych i średnich (MŚP) mówi się wiele, ale żaden rząd, poza drobnymi nowelami wpisującymi je w stary system, jeszcze nie przeprowadził kompleksowych unormowań tego nowego modelu ekonomiczno-gospodarczego w polskim ustawodawstwie. Problem jest taki, że w Polsce dotąd nikt nie proponował realnej alternatywy tylko drobne korekty starego systemu...

Celem uściślenia, doprecyzowania: Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 roku, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje się w przypadku udzielania MŚP pomocy publicznej. Definicja MŚP została także zawarta w ustawie z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa SDG), która została wprowadzona dla potrzeb stosowania przepisów rozdziału 5 ustawy SDG o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zawarte w ww. ustawie zapisy dotyczące kwalifikowania MŚP mają charakter kryteriów ilościowych. Definicje przyjęte w ustawie SDG mają charakter uproszczony w stosunku do określonych w tym rozporządzeniu i są dostosowane do możliwości prostego ustalenia przez organ sprawdzający przystępujący do kontroli, do jakiej kategorii dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować... i to tyle o MŚP w ustawodawstwie  - no comment.

Zobacz również: Polacy muszą płacić podatek dochodowy od kwoty, która ma im zapewnić biologiczną egzystencję, co jest ewenementem na skalę światową. (17.08.2015). Kliknij tutaj.