Złotówka musi pozostać polską walutą narodową.

Złotówka musi pozostać polską walutą narodową. Solidarna Polska uważa, że przyjęcie Euro nie leży w interesie Polski. Jak pokazało doświadczenie, wspólna strefa Euro doprowadziła do kryzysu gospodarczego w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Irlandii. Kraje te do dzisiaj borykają się z problemami gospodarczymi, których mogłyby uniknąć gdyby posiadały własną walutę. Jedynym wygranym na wspólnej walucie Euro okazały się Niemcy. Przyjęcie Euro przez Polskę doprowadzi do scenariusza greckiego: nadmierne zadłużenie, a następnie bankructwo państwa, konieczność drastycznych cięć pensji i emerytur oraz wieloletni kryzys gospodarczy. Zachowanie złotówki pozwoli natomiast na elastyczne reagowanie Polski na zmieniające się warunki gospodarcze i zapewni bezpieczeństwo makroekonomiczne. Dlatego Solidarna Polska stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu Euro w Polsce, a także krokom które mają do tego celu przybliżać, jak uczestnictwo w pakcie skalnym.