Sprawiedliwy podział środków unijnych.

Sprawiedliwy podział środków unijnych. Środki unijne muszą być przydzielane w sposób merytoryczny, uczciwy, dostępny dla każdego kto potrafi przedstawić odpowiedni projekt. Koalicja PO-PSL doprowadziła do skrajnego upartyjnienia wykorzystywania środków unijnych: przykładem jest mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych zatrudniająca wyłącznie działaczy PO i ich rodziny. Nepotyzm to jednak tylko jeden z problemów: nieudolność i korupcja to kolejny. Program budowy autostrad mógł stać się początkiem budowy wielkich polskich przedsiębiorstw budowlanych, zdolnych do konkurowania o kontrakty w całej Europie. Zamiast tego polskie firmy występowały w roli podwykonawców, którzy bardzo często nie otrzymywali zapłaty za swoją pracę, w efekcie musieli zwalniać pracowników i ogłaszać upadłość. Korupcja przy budowie autostrad spowodowała zaś, że budowa autostrad w Polsce jest jedną z najdroższych w Europie - gdyby nie korupcja, moglibyśmy za te same pieniądze zbudować dodatkowe 500 km autostrad. Marnotrawstwo środków unijnych to także organizowanie zbędnych lub zgoła akcyjnych szkoleń czy promowanie projektów motywowanych ideologicznie, a nie ekonomicznie, jak choćby dotacje do energii wiatrowej.