Równe dopłaty dla polskich rolników.


Równe dopłaty dla polskich rolników. Polska jest państwem posiadającym znakomite rolnictwo. Polscy rolnicy coraz lepiej konkurują na wspólnym europejskim rynku. Jednak warunki konkurencji nie są równe, gdyż polscy rolnicy otrzymują znacznie niższe dopłaty bezpośrednie niż rolnicy z innych państw UE. Polska może stać się liderem w produkcji i przetwórstwie żywności, a rolnictwo może być jedną z ważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, zatrudniającą miliony osób. Nie stanie się tak jednak, jeżeli polscy rolnicy będą ciągle dyskryminowani w porównaniu z rolnikami niemieckimi czy francuskimi. Średnia wysokość dopłat wynosi w UE około 271 Euro. Obecnie polscy rolnicy dostają dopłaty bezpośrednie w wysokości 75 procent średniej unijnej, a w 2020 roku ma to być około 83,5 procent. W Grecji rolnik może otrzymać 540 Euro, w Niemczech ok 420, we Francji 350, w Holandii i Belgii 410 Euro. Natomiast rolnik z Polski może otrzymać zaledwie około 200 Euro, a więc znacznie poniżej średniej. Solidarna Polska opowiada się za Unią Europejską, która zapewnia równe warunki konkurencji wszystkim rolnikom. Dopłaty bezpośrednie muszą zostać wyrównane.