Likwidacja pakietu klimatyczno-energetycznego.

Likwidacja pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet Klimatyczny nakłada na polski przemysł rygorystyczne normy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła analizy, z których wynika, że wdrożenie odpowiednich działań może kosztować w 2015 roku ok. 5 mld zł, a dalsze ograniczenia mogą spowodować wzrost tej sumy nawet do 13 mld zł w roku 2030. Przy założeniu zaostrzenia polityki klimatycznej i przyjęcia celów 80 proc. redukcji emisji do 2050 roku koszty dla polskiego przemysłu wzrosną o kolejne 9 mld zł rocznie w 2030 roku. Łączne koszty sięgną 22 mld zł rocznie i stanowić będą poważne zagrożenia dla około dziesięciu grup przemysłowych, m.in: sektora metalowego, cementowego, chemicznego, koksowniczego, papierniczego, węglowego. Skutkiem będzie wzrost cen energii elektrycznej nawet o 30%, a także utrata nawet 300 000 miejsc pracy.