Gaz łupkowy szansą dla Polski.

Gaz łupkowy szansą dla Polski. Eksploatacja gazu łupkowego stanowi olbrzymią szansę dla Polski. Dlatego z dużym niepokojem należy przyjąć próby restrykcyjnego uregulowania kwestii wydobywania gazu łupkowego podejmowane przez Komisję Europejską, a także Parlament Europejski. Przyjęte przez Parlament Europejski w listopadzie 2012 r. sprawozdanie europosła Sonika zawiera szereg zaleceń i ograniczeń w eksploatacji gazu łupkowego. Ograniczenia te mogą spowodować, że wydobycie gazu łupkowego stanie się całkowicie nieopłacalne. Jeżeli dołożyć do tego brak odpowiednich regulacji ze strony polskiego rządu, widzimy że Polska traci szanse na uzyskanie niezależności energetycznej, tanią energię oraz budowę nowej, innowacyjnej gałęzi przemysłu, która mogłaby zapewnić tysiące miejsc pracy oraz znaczące wpływy. Solidarna Polska konsekwentnie domaga się podjęcia poszukiwań gazu łupkowego na szeroką skalę, racjonalnego uregulowania kwestii podatkowych, oraz stworzenia Funduszu Przyszłości, który zasilany wpływami z gazu łupkowego mógłby służyć zapewnieniu stabilności polskiego systemu emerytalnego.