"Zmartwychwstały Chrystus 
przynosi ludzkości miłość, która przebacza, 
jedna i otwiera serca na nadzieję..." 
Jan Paweł II.
Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas 
źródłem odrodzenia wiary, 
umocnienia nadziei i zwycięstwa miłości.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy 
Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego 
dla Ojczyzny i dla każdego z nas.