Przebudowa przy ulicy Królewieckiej.

Przebudowa odcinka ul. Królewieckiej na dwujezdniowy z pasem rozdziału zarezerwowanym pod trakcję tramwajową, budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, zwiększenie liczby miejsc parkingowych przed szpitalem oraz wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Fromborską - to główne zmiany, jakie czekają nas w najbliższych latach w okolicach szpitala wojewódzkiego przy ul. Królewieckiej.

Przebudowa odcinka ul. Królewieckiej zaplanowana jest, jako etap inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 504 w naszym mieście, z planowanym terminem realizacji w latach 2011-2013.

Konkursy na drogi nr 500, 503 i 504 mimo wcześniejszych zapewnień ze strony województwa nie zostały jeszcze ogłoszone. - Miało to nastąpić już w ubiegłym roku i do tej pory nie ma znanego terminu startu konkursów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Jest informacja, że ma to nastąpić w tym roku.

Według sporządzonych już planów, ulica Królewiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ul. Fromborską ma powiększyć się o dodatkową jezdnię. Dzięki rozbudowie drogi poprawić ma się jakość transportu samochodowego na tym odcinku, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę istniejących skrzyżowań z uwzględnieniem dodatkowych relacji skrętnych i możliwości zawracania na skrzyżowaniach.

Zwiększyć ma się również ilość przystanków autobusowych, które zostaną przesunięte w pobliże skrzyżowań. Inwestycja umożliwi także wybudowanie w przyszłości linii tramwajowej w nieobsługiwanym dotychczas odcinku ul. Królewieckiej, co ułatwi dostęp większości mieszkańców do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Kolejnym elementem inwestycji jest zastosowanie drogowej sygnalizacji świetlnej, co ułatwi korzystanie z drogi zarówno pieszym jak i kierowcom. Sygnalizatory staną na skrzyżowaniach: ul. Królewieckiej z ul. Fromborską i ul. Królewieckiej z wyjazdem i wjazdem do Szpitala.

Konieczność odwodnienia projektowanej drogi, pociąga za sobą także przebudowę kanałów deszczowych zlokalizowanych w ulicy Królewieckiej. Poprawi to warunki gruntowo-wodne oraz pozwoli na zlikwidowanie zastoisk wodnych. Przebudowa sieci sanitarnych, energetycznych i telekomunikacyjnych wpłynie na poprawę, jakości usług świadczonych przez dostawców poszczególnych mediów.

Najwięcej na inwestycji zyskają kierowcy. Całkowicie przebudowana zostanie ul. Królewiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Fromborską. Planowane jest poszerzenie jezdni i wydłużenie pasa dla prawych skrętów na wlocie skrzyżowania Królewiecka –Piłsudskiego. Ulica na tym odcinku posiadać będzie dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni o zmiennej szerokości.

Szczególną uwagę projektanci poświęcili newralgicznemu skrzyżowaniu ulic Królewiecka – Kościuszki, gdzie zdecydowano się na budowę małego ronda o średnicy 45 m z czterema wylotami (północna nitka ul. Królewieckiej, południowa nitka ul. Królewieckiej, ul. Kościuszki, droga do Szpitala).

Spory zakres prac wyznaczono również na odcinku miedzy skrzyżowaniami: Królewiecka-Kościuszki, Królewiecka- Fromborska. Jego przebudowa polegać będzie głównie na budowie wyspy rozdzielającej, umożliwiającej wybudowanie na niej torowiska tramwajowego. Ulica posiadać będzie dwie jezdnie (po 2 pasy), wyspę rozdzielającą jezdnie oraz obustronne chodniki o zmiennej szerokości i ścieżkę rowerowa zlokalizowana po prawej stronie.

Na odcinku tym, w miejscu drugiego wyjazdu z terenu Szpitala (zjazd północny z ul. Królewieckiej) powstanie trójwlotowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Przewidziano także budowę 2 zatok autobusowych i przejść dla pieszych na przebudowywanych skrzyżowaniach (istniejące przejścia na trasie zostaną zlikwidowane). Na odcinkach między skrzyżowaniami projektanci nie przewidzieli przejazdów poprzecznych przez wyspę dzielącą w zakresie włączeń, zawrotek, itp.

Zmiany czekają także skrzyżowanie ul. Królewieckiej z ul. Fromborską. Skrzyżowanie wyposażone zostanie w trójkolorową sygnalizację świetlną, która będzie zsynchronizowana z projektowaną sygnalizacją na wyjeździe z terenu Szpitala.

Inwestycja obejmować będzie też przebudowę fragmentów ulic i dróg dojazdowych oraz wewnętrznych funkcjonalnie związanych z ul. Królewiecką. I tak przebudowany zostanie odcinek ulicy Częstochowskiej, który polegać będzie na zmianie trasy ulicy i zakończeniu jej placem do zawracania. Modernizacji doczeka się znajdująca się w fatalnym stanie droga wewnętrzna do budynku dawnego „Plastyku” przy ul. Królewieckiej 195. Po przebudowie przy drodze powstaną chodniki i 35 miejsc parkingowych.

Ponadto projekt przewiduje całkowicie nowe rozwiązanie geometryczne układu miejsc parkingowych i jezdni manewrowych przy szpitalu wojewódzkim. Planuje się zwiększenie liczby miejsc parkingowych przed szpitalem oraz zakłada rozwiązanie odrębnego zjazdu dla karetek na teren szpitala. Wszystko to ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Dojazd do parkingu odbywać się będzie poprzez drogę połączoną z rondem przy ul. Kościuszki oraz skrzyżowaniem z ul. Królewiecką (północny zjazd). Generalnie oś tej drogi zaprojektowano po trasie istniejącej drogi, jedynie na końcu i początku biegnie ona po nowej trasie. Przez jezdnie drogi na parkingu wyznaczono 5 przejść dla pieszych. W sumie przewidziano 278 miejsc parkingowych w tym: 5 dla niepełnosprawnych, 26 szt stanowisk skośnych i 7 dla TAXI.

W ramach zadania przebudowane zostaną na nowe istniejące sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne i światłowodowe. Zaprojektowano odwodnienie nowej drogi z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Także znajdujące się w złym stanie kanały deszczowe zostaną przebudowane na nowe.

Opisywane zadanie jest obecnie na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.