Remont ulicy Robotniczej, Jaśminowej i Brzozowej.

Trwa odnowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych, ponad kilometrowego odcinka ulicy Robotniczej. Wyremontowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Teatralną. Poprzetargowe oszczędności pozwolą również na przebudowę dwóch ulic funkcjonalnie związanych z ul. Robotniczą. Nową nawierzchnię zyskają w ten sposób ulice Jaśminowa i Brzozowa.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Tuga” z Nowego Dworu Gdańskiego, które wygrało przetarg na wykonawstwo. Wartość robót wynosi 2 548 138,58 zł. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Elbląg otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 684 000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Pamiętająca jeszcze lata 80-te nawierzchnia ulicy Robotniczej, poddana zostanie remontowi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Pionierską, Brzozową, Gwiezdną i Karową, na odcinku o długości 1130 m. Zakres robót obejmie odnowę nawierzchni ulicy, odnowę ciągów pieszych, wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Pionierskiej, uregulowanie sposobu parkowania samochodów osobowych poprzez przebudowę miejsc postojowych i czterech zatok autobusowych oraz wykonanie nowego oznakowania.

Dodatkowo oszczędności, które powstały w wyniku przetargu umożliwią wykonanie dodatkowych prac. Wstępny kosztorys inwestycji opiewał na sumę 3 mln 385 tys. zł. Zgodnie z warunkami przetargu publicznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Tuga” Spółka z o.o. wykona również zamówienie uzupełniające obejmujące odnowę nawierzchni ulic Jaśminowej i Brzozowej, funkcjonalnie związanych z ul. Robotniczą.

Obie ulice zostaną wyremontowane kompleksowo. Oprócz odnowy nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Jaśminowej i Brzozowej, wyremontowane zostaną także chodniki.

Pierwsze prace budowlane mają ruszyć jeszcze w maju. Drogowcy będą mieli pół roku na wykonanie robót. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do grudnia 2010 roku.