Na zmianach w OFE najbardziej stracą młodzi - Rząd PO zabiera przyszłe emerytury (03.10.2011).

Osoba, która dopiero dziś zaczyna odkładać w OFE, otrzyma o ponad połowę niższą emeryturę niż ta, która była w systemie od 1999. Według symulacji obniżka składki przekazywanej do OFE wyraźnie uszczupli kwotę jaką będziemy mogli dysponować po przejściu na emeryturę. Najbardziej stracą młodzi, którzy dopiero zaczynają pracę. Rząd PO przyjął ostateczny projekt ustawy o zmianach w OFE. Według tego projektu składka przekazywana do OFE spadnie z dotychczasowego poziomu 7,3 proc. wynagrodzenia brutto, do 2,3 proc. Od roku 2017 wzrośnie do 3,5 proc. pensji brutto. Policzyłem, jaki kapitał na swoim koncie OFE mogą posiadać już dziś osoby, których część pensji - 7,3 proc. kwoty brutto - od początku istnienia nowego systemu emerytalnego trafia do OFE. Porównałem wysokość zgromadzonego kapitału na koncie OFE, bez zmian w wysokości przekazywanej składki i po jej planowanym obniżeniu do 2,3 proc. wynagrodzenia brutto. Różnice są porażające, ponieważ sytuacja 37-latka (w roku 2011) zmieni się po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat z 3145,35(wg. reformy OFE z 1999 roku) na 2383,20(wg. zmian w OFE wprowadzonych przez Rząd PO z 2011 roku) miesięcznej emerytury w 2039 roku, a sytuacja 25-latka (w roku 2011) po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat  - 1427,22(wg. zmian w OFE wprowadzonych przez Rząd PO z 2011 roku) miesięcznej emerytury w 2051 roku. Gdyby 25-latek odkładał na emeryturę wg. reformy OFE z 1999 roku w 2051 roku jego emerytura wynosiłaby 3145,35 zł. - kliknij tutaj i zobacz symulację.

Paweł Kowszyński
Zmiana wysokości odprowadzanych składek do OFE wyraźnie wpłynie na wysokość emerytury otrzymywanej z tego filaru. Mniej tę zmianę odczują ci, którzy już od kilku czy od kilkunastu lat odkładają pieniądze na swoim koncie w OFE. Te osoby zdążyły już zgromadzić na tyle duży kapitał, że obniżenie składki nie wpłynie aż tak bardzo na wartość konta w otwartym funduszu emerytalnym w momencie przejścia na emeryturę. 

Ogromną różnicę zauważamy jednak w przypadku osób, które dopiero teraz zaczynają pracę. Niższe składki sprawią, że ich emerytura z OFE będzie niższa niż kolegów oszczędzających od ponad 11 lat o prawie tysiąc złotych miesięcznie. 

Oczywiście nie bierę w tych kalkulacjach pod uwagę tego, co się stanie z pieniędzmi, które nie trafią do OFE, ale zostaną przekazane na nasze „indywidualne” konto w ZUS. Jednak los tych pieniędzy jest tak dużą niewiadomą, że uwzględnianie ich dziś w kalkulacji mijałoby się z celem. Oczywiście rząd obiecuje, że zabrane z konta OFE składki będą czekać na nas na kontach ZUS, ale czy w obecnej sytuacji ktoś chce polegać jeszcze na tego typu obietnicach. 

Obecna reforma OFE jeszcze raz pokazuje, że niezależnie od wszystkiego powinniśmy sami zadbać o nasze emerytury oszczędzając na prywatnych kontach w funduszach inwestycyjnych, IKZE (wpłaty na te konta będzie można odliczyć od podatku), lokatach czy w innej formie, która nie będzie groziła nacjonalizacją składek. Ta porada dotyczy szczególnie osób, które teraz dopiero zaczynają karierę zawodową. U nich determinacja do dodatkowego oszczędzania na emeryturę w trzecim filarze powinna być najwyższa. 


Sytuacja 37-latka (w roku 2011). 
Wariant - Prognozowana wartość miesięcznej wypłaty w momencie przejścia na emeryturę przy zarobkach w wysokości średniej krajowej brutto.
Przeliczenie wg. reformy OFE z 1999 roku.
Inwestujemy cały czas 300 zł (7,3% wynagrodzenia brutto) - bez obniżki składki przekazywanej do OFE (wg. reformy OFE z 1999 roku), w dniu uzyskania 65 lat miesięczna emerytura wynosić będzie (OFE i ZUS) 3145,35 zł brutto. 
Przeliczenie wg. reformy OFE i naniesieniu zmian przez Rząd PO z 2011.
Inwestujemy do końca kwietnia 2011. - 300 zł (7,3% wynagrodzenia brutto).
- od maja 2011.- 100 zł (2,3% wynagrodzenia brutto).
- od stycznia 2017. - 150 zł (3,5% wynagrodzenia brutto).
- w dniu uzyskania 65 lat miesięczna emerytura wynosić będzie (OFE i ZUS) 2383,20 zł brutto.
37-latek (w roku 2011) przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat (rok 2039) będzie otrzymywał miesięczną emeryturę w wysokości:
- wg. reformy z 1999 roku (OFE i ZUS); miesięczna emerytura 3145,35 zł brutto.
- wg. zmian Rządu PO z 2011 roku (OFE i ZUS); miesięczna emerytura 2383,20 zł brutto.

Sytuacja 25-latka (w roku 2011).
Wariant - Prognozowana wartość miesięcznej wypłaty w momencie przejścia na emeryturę przy zarobkach w wysokości średniej krajowej brutto.
Przeliczenie wg. reformy OFE z 1999 roku.
Inwestujemy cały czas 300 zł (7,3% wynagrodzenia brutto) - bez obniżki składki przekazywanej do OFE (wg. reformy OFE z 1999 roku), w dniu uzyskania 65 lat miesięczna emerytura wynosić będzie (OFE i ZUS) 3145,35 zł brutto. 
Przeliczenie wg. reformy OFE z naniesionymi zmianami przez Rząd PO z 2011.
Inwestujemy: 
- od maja 2011r.- 100 zł (2,3% wynagrodzenia brutto). 
- od stycznia 2017r. - 150 zł (3,5% wynagrodzenia brutto).
- w dniu uzyskania 65 lat miesięczna emerytura wynosić będzie (OFE i ZUS) 1427,22 zł brutto.
25-latek (w roku 2011) przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat (rok 2051) będzie otrzymywał miesięczną emeryturę w wysokości:
- wg. reformy z 1999 roku (OFE i ZUS); miesięczna emerytura 3145,35 zł brutto.
- wg. zmian Rządu PO z 2011 roku (OFE i ZUS); miesięczna emerytura 1427,22 zł brutto.

Założenia symulacji: 
Analizujemy sytuację dwóch osób zarabiających  kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto
- 25-latka, który w 1999 roku rozpoczął pracę i cześć jego wynagrodzenia była księgowana na koncie OFE (dziś ma 37 lat). 
- 25-latka, który dziś rozpoczyna pracę i cześć jego wynagrodzenia będzie księgowana na koncie OFE, ale od razy według nowych zasad (najpierw do 2018 roku 2,3 proc. wynagrodzenia brutto, później 3,5 proc. wynagrodzenia brutto). 
- Obaj zamierzają przejść na emeryturę w wieku 65 lat, a więc w 2039 i 2051 roku. 
- Symulację przeprowadzamy dla następujących kwot składek przekazywanych do OFE: 
* 300 zł od 1999 roku do kwietnia 2011 roku. 
* 100 zł od maja 2011 roku. 
- Średnia roczna, realna (uwzględniająca wskaźnik inflacji) stopa zwrotu OFE w latach 1999-2011 to 6,44 proc. (na podstawie danych OFE oraz KNF). 
- Średnia opłata dystrybucyjna pobierana od przekazywanych na OFE składek wynosiła: 
* do końca 2010r. 6 proc. 
* od 2011r. wynosi 3,5 proc.
- symulacja przeprowadzona na podstawie przelicznika punktów kapitałowych OFE odkładanych na indywidualnych kontach emerytalnych (II filar reformy OFE) oraz kontach waloryzowanych ZUS (I filar).
- symulacja kwotowa przeprowadzona na 2011 rok, wg. przelicznika wartości punktów kapitałowych OFE (II filar) oraz kwoty waloryzowanej ZUS (I filar).
- emerytura wypłacana jest przez Fundusz Dożywotnich Emerytur Kapitałowych. Zakładamy, że zgromadzone środki są nieoprocentowane. Przyjmujemy również, że emerytura będzie wypłacana przez kolejne 17 lat - średnia prognozowana długość życia przy założeniu, że przechodzimy na emeryturę w wieku 65 lat. 

Opracowanie własne na podstawie danych rachunkowo-finansowych.
Paweł Kowszyński.


Zobacz koniecznie: Emerytura kogoś, kto zarabia 4040 zł brutto miesięcznie będzie wynosiła 700 zł! Kto zarabia dzisiaj 1750 zł brutto otrzyma emeryturę w wysokości 325 zł! Potrzeba wprowadzenie prawdziwej wieloletniej reformy system emerytalnego i konsekwentnego programu wsparcia demograficznego (24.08.2015). Kliknij tutaj.