Góra Chrobrego - inwestycja w turystykę i rekreację.

Trwa opracowywanie koncepcji zagospodarowania Europarku etap I. Powierzchnia terenu, na który opracowana będzie koncepcja wynosi około 200 hektarów i dotyczy obszaru położonego między zespołem basenów przy ul. Moniuszki na zachodzie, lasem komunalnym Bażantarnia na północnym-wschodzie, a terenem dawnej cegielni Dębica i ulicą Łęczycką na południowym-wschodzie.


Według wstępnych założeń koncepcji obszar ten został podzielony na trzy strefy w zależności od stopnia zajętości terenu: komercyjną – gdzie usytuowane zostaną między innymi hotele, restauracje, miejską – gdzie powstaną obiekty kubaturowe i eko – w której ingerencja człowieka będzie najmniejsza, a wykorzystane zostaną głownie walory przyrodnicze.

Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi w Europarku znajdą się między innymi: Park edukacyjny, Park zabaw dla dzieci, Park nad wodą, Park sportów zimowych, Park strzelecki, Park przygody, Park rodzinny, Park rowerowy i saneczkowy, Park naturalny, Błonia koncertowe. Główne osie całego założenia będzie tworzył ruch pieszy i rowerowy, łącząc najbardziej wartościowe elementy krajobrazu.

Promenada główna przebiegać będzie od ulicy Kościuszki do ul. Bema. Drugą oś zaś tworzyć będzie promenada od ulicy Działkowej. Schemat powiązań komunikacyjnych i schemat funkcjonalny opracowywanej koncepcji prezentujemy na początku artykułu jako zdjęcie główne. Koncepcja gotowa będzie na koniec listopada. Oprócz kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu Europarku autorzy przeprowadzą również badania poziomu lustra wód gruntowych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 770 tys. zł. 85% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Zagospodarowanie tego terenu zgodnie z opracowywaną koncepcją przebiegać będzie etapami. Jest szansa, aby w pierwszej kolejności w sposób kompleksowy wraz z całą infrastrukturą sportowo, rekreacyjną i usługową, zagospodarować Górę Chrobrego. Mamy nadzieję, że pierwsze wyciągi: dla dorosłych i do nauki jazdy na nartach ruszą już w najbliższym sezonie. Miasto planuje również budowę własnego wyciągu narciarskiego.

Warto wskazać, że dotychczasowy wyciąg orczykowy znajdujący się na Górze Chrobrego został zdementowany ze względu na zły stan techniczny i niespełnienie wymogów bezpieczeństwa.
Bardzo duże znaczenie dla zagospodarowania tego terenu ma trwająca przebudowa ul. Chrobrego, dzięki której udostępnione zostaną nowe tereny inwestycyjne pod przedsięwzięcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym.