Elbląg - Nowoczesny, Solidarny i Bezpieczny.

Na konferencji prasowej przedstawiono zarys programu wyborczego "Elbląg - nowoczesny, solidarny i bezpieczny". Współtwórcą programu obecnym na konferencji prasowej był Paweł Kowszyński.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono zarys programu "Elbląg - nowoczesny, solidarny i bezpieczny".

Tchnąć życie w Modrzewinę.
- Chodzi nam o ożywienie Modrzewiny. – CH Ogrody chcą się rozbudować na obecnym parkingu. A cóż stałoby na przeszkodzie, by inwestycji została przeniesiona kilkaset metrów dalej, na Modrzewinę właśnie. Dla elblążan to żadna różnica, a dla tej dzielnicy ogromna. Dla inwestora natomiast duże ułatwienie. Z powstania galerii handlowej na Modrzewinie popłynęłyby korzyści – po pierwsze uzbrojenie terenu, po wtóre obok galerii powstałyby także inne podmioty. – Aquapark również mógłby powstać na Modrzewinie. – Tam jest doskonały dojazd. Nie można podawać lokalizacji tej inwestycji przy ul. Moniuszki czy w parku Modrzewia, bo brakuje tam miejsc parkingowych, a wzmożony ruch samochodowy spowodowałby zatkanie miasta. I to nie miasto powinno budować Aquaparki. – To by poważnie zagroziło budżetowi miasta na 4 lata. Zresztą to nie rola miasta – ma ono umożliwiać takie inwestycje, a nie być ich wykonawcą.
Kolejny pomysł na zagospodarowanie Modrzewiny to budowanie osiedla domków jednorodzinnych na działkach sprzedawanych z bonifikatą udzielaną po zakończeniu inwestycji. Warunkiem przyznania np. 30 proc. bonifikaty od ceny 100 zł/m kw. jest realizacja inwestycji w ciągu 24 miesięcy. Jeżeli propozycja spotka się z akceptacją społeczną w ciągu 4 lat można sprzedać i zbudować co najmniej 200 domków jednorodzinnych na Modrzewinie (pozwoliłoby to uniknąć sytuacji obecnej, gdy od dwóch lat miasto nie może sprzedać 9 działek budowlanych).
Konieczna jest również budowa obwodnicy wschodniej, która umożliwiłaby skomunikowanie północnej części miasta (od ul. Rawskiej) z krajową „siódemką”, o modernizacji dróg nr 503 i 504 (12 Lutego – Królewiecka-Fromborska), a także o budowie wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.

A mogło powstać 10 Orlików...
- Chcemy zagospodarowania Góry Chrobrego, Wyspy Spichrzów, modernizacji obiektu sportowego przy ul. Agrykola, budowy hal sportowych i Orlików przy elbląskich szkołach. – Przykładowo, zamiast wydawać blisko 5 mln zł na przeniesienie „czerwonego domku” z ul. 12 Lutego na Wyspę Spichrzów, lepiej byłoby przekazać te pieniądze na 10 Orlików.

W trosce o zdrowie mieszkańców Zawady.
Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, jak dobrym pomysłem jest połączenie szpitala miejskiego ze szpitalem wojskowym. Chce też, by Zawada, wzorem innych osiedli mieszkaniowych, miała swoją rejonową przychodnię zdrowia.
- Można lekarzom udostępnić budynek dawnego internatu szkół budowlanych, mieszczący się przy ul. Obrońców Pokoju. – Stoi on niewykorzystany, a w prosty sposób można go adaptować na potrzeby służby zdrowia.

Darmowe książki, prywatne żłobki.
PiS w swoim programie wyborczym ma również zapisy dotyczące oświaty i edukacji. Chce zakupu podręczników dla szkół i bibliotek, by odciążyć portfele rodziców i plecy maluchów. Myśli również o wprowadzeniu (przykładem amerykańskim) do szkół szafek dla uczniów.
- Chcemy też wspierać rozwój prywatnych żłobków i przedszkoli, bo obecna sytuacja nie jest normalna. Kobiety będąc w ciąży już zapisują swoje dzieci do żłobka. – Chcemy też wspierać szkolnictwo zawodowe, wprowadzać do przedszkoli specjalistów (psycholog, logopeda), organizować zajęcia pozalekcyjne.

O przekopie słów kilka.
- Przekop oraz budowa kanału żeglugowego to szansa także dla Elbląga. – Obecnie elbląski port to największy parking w mieście. Jest niewykorzystany, bo nie rewitalizowano kanału wodnego. Przekop mierzei dalby rozwój turystyki, gospodarki i miejsca pracy.

Bliżej nam do Trójmiasta.
- Chcemy ściśle współpracować z tym ośrodkiem – naukowo, kulturalnie i gospodarczo. – To szansa na rozwój Elbląga.

Prawo i Sprawiedliwość chce również: utrzymania jednostek wojskowych w Elblągu, budowy parkingów w centrum miasta (miejsc postojowych stale brakuje, a są w mieście niewykorzystane place, które można na taki cel zaadaptować), zlikwidować giełdę samochodową przy targowisku miejskim (przenieść ją na Zawodzie, a w miejscu obecnej lokalizacji giełdy stworzyć ogólnodostępny parking) oraz złomowiska w mieście, np. przy ul. Lotniczej (psuje to wizerunek miasta). No i wprowadzenia tzw. zielonej fali od Al. Grunwaldzkiej, przez ul. Hetmańską, 12 Lutego, Płk. Dąbka, aż do ul. Ogólnej.

- Chcemy dbać o zrównoważony rozwój Elbląga. – Wszystko jest ważne, a nie tylko drogi i hale. Nasze hasło wyborcze to: „Elbląg – nowoczesny, solidarny i bezpieczny”.

Zarys programu "Elbląg - nowoczesny, solidarny i bezpieczny".

1. Ożywienie Modrzewiny: a) Propozycja realizacji dalszej części Centrum Handlowego Ogrody jako dużej galerii handlowej na terenie Modrzewiny Płd., b) Wskazanie lokalizacji Centrum Rekreacyjnego – Aquapark, pływalnia i usługi towarzyszące na Modrzewinie Płd. ze względu na możliwości terenu i jego dostępność komunikacyjną, c) Realizacja nowego osiedla na Modrzewinie Płn., poprzez sprzedaż z bonifikatą (udzielaną po zakończeniu inwestycji) w pierwszym etapie 100 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne. Warunkiem przyznania np. 30 % bonifikaty od ceny 100 zł/m kw. jest realizacja inwestycji w ciągu 24 miesięcy. Jeżeli propozycja spotka się z akceptacją społeczną to w ciągu 4 lat można sprzedać i zbudować co najmniej 200 domków jednorodzinnych na Modrzewinie.

2. Rozpoczęcie najważniejszych inwestycji komunikacyjnych i drogowych: a) Etapowa realizacja Obwodnicy Wschód - priorytetowo, b) Realizacja modernizacji drogi wojewódzkiej 503 - ul. Rycerska do Mazurskiej, c) Realizacja modernizacji drogi wojewódzkiej 504 – 12 Lutego-Królewiecka - Fromborska, d) Budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.

3. W sporcie, wypoczynku i rekreacji: a) Zagospodarowanie Góry Chrobrego – priorytetowo, b) Zagospodarowanie Wyspy Spichrzów – replika osady Truso, Fosa Miejska, itp., c) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Agrykola, d) Budowa w trakcie kadencji co najmniej 8 boisk przy szkołach typu Orliki, e) Budowa 4 lekkich konstrukcji hal sportowych przy elbląskich szkołach.

4. W ochronie zdrowia: a) Połączenie Szpitala Miejskiego ze Szpitalem Wojskowym a przez to stworzenie konkurencyjnego rynku usług medycznych w Naszym mieście, b) Utworzenie dla osiedla Zawada, w oparciu o opuszczony budynek byłego Internatu przy ulicy Obrońców Pokoju zespołu Poradni lekarzy rodzinnych i Niepublicznych ZOZ-ów.

5. W oświacie i wychowaniu: a) Zakup podręczników dla szkół i bibliotek a przez to pomoc dla najbiedniejszych i lżejsze tornistry najmłodszych, b) Wsparcie dla rozwoju prywatnych żłobków i mini przedszkoli, c) Reforma miejskiego systemu oświaty – wsparcie dla szkolnictwa zawodowego, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,

6. W gospodarce: a) Przekop Mierzei Wiślanej w Skowronkach i budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga, b) Inwestycje w rozwój sportu , turystyki, rekreacji i wypoczynku źródłem znacznych dochodów mieszkańców i budżetu naszego miasta, c) Ścisła współpraca gospodarcza, naukowa i kulturalna z Trójmiastem szansą na nowoczesny rozwój Elbląga.

7. Poprawa codziennych warunków życia mieszkańców – budowa parkingów w centrum miasta i na osiedlach, modernizacja miejsc wypoczynku (parków) i placów zabaw, likwidacja auto handlu przy targowisku miejskim, budowa wiaduktu przy ul. Lotniczej, przeniesienie punktów skupu złomu z centrum do dzielnicy przemysłowej, wprowadzenie ,,zielonej fali” w Centrum i na ul. Ogólnej, itp…

Źródło: www.elblag2010.pl