Czas na konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Elbląga”

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Elbląga do 2020 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Elbląga do 2020 roku”. Wszyscy zainteresowani tym dokumentem elblążanie mogą teraz zapoznać się ze strategią i składać swoje uwagi.

Projekt dokumentu został wyłożony w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 110, w godz. 7.30–15.30. Dostępny jest on również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/16686.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektu strategii można składać pocztą elektroniczną na adres wsifu@umelblag.pl lub pisemnie w Sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Elblągu w terminie do 30 lipca 2010 roku.