Miasto przebuduje skrzyżowanie, Sjaelso – ul. Bażyńskiego i Pilgrima.

14 maja 2010 roku podpisano umowę pomiędzy Miastem Elbląg, Elbląską Spółdzielnią Mieszkaniową „Sielanka” oraz firmą Sjaelso Poland Beta sp. z o.o., określającą zasady współpracy i wzajemne zobowiązania wynikające z budowy „Porto 55” oraz skrzyżowania ulic: 12 Lutego – Nowowiejskiej – Królewieckiej – Płk. Dąbka – Teatralnej.

Na podstawie zawartej umowy Miasto zobowiązuje się do przebudowy odcinka ul. Nowowiejskiej oraz tego skrzyżowania. Wcześniej już bowiem Miasto planowało przebudowę drogi 504 (ul. 12 Lutego), która obejmowała swym zakresem to skrzyżowanie. Projekt ten został uzupełniony o rozwiązania komunikacyjne gwarantujące prawidłowy dojazd do Porto 55. w związku z tym część kosztów robót, a także przygotowanie dokumentacji projektowej i koszty wynikające z przebudowy uzbrojenia podziemnego znajdującego się w rejonie skrzyżowania spoczywać będą na inwestorze.

Sjaelso ponadto zobowiązuje się do przeprowadzenia budowy Galerii Handlowej Porto 55 z należytą starannością, a także do wybudowania nowych miejsc parkingowych po przy ul. Nowowiejskiej i Bażyńskiego oraz przebudowy ul. Bażyńskiego i Pilgrima.

Zgodnie z podpisaną umową wszystkie te prace zostaną wykonane przed wystąpieniem firmy Sjaelso o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Porto 55.