Remont ulicy Traugutta.

Przebudowa ul. Grota - Roweckiego w założeniu ma całkowicie zmienić obciążenie ulic ruchem samochodowym w centrum miasta. Teraz, gdy prace nad zmianami są bardzo zaawansowane, miasto przygotowuje się do kolejnej przebudowy - ulicy Traugutta.

Połączenie ulicy Grota - Roweckiego z Traugutta będzie po remoncie prowadzić bezpośrednio także do ulicy Nitschmanna, więc na ulicy Traugutta zwiększy się ruch pojazdów i obciążenie tej trasy. Ratusz ogłosił właśnie przetarg, w którym wyłoni wykonawcę robót.

Przebudowa planowana jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich aż do skrzyżowania z ulicą Moniuszki, a zmiany na tym odcinku ominą jedynie Rondo Compiegne, które zostało oddane do użytku trzy lata temu. Nowa jezdnia zostanie nieco poszerzona, a dodatkowo po jej obu stronach położone zostaną nowe chodniki. Obecnie z wytyczonym planem kolidują dwa budynki usytuowane w odległości kilkudziesięciu centymetrów od jezdni. Miasto zdecydowało się na rozbiórkę tych obiektów - położonych przy ul. Traugutta 35 (przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną) i 57 (przy skrzyżowaniu z ul. Władysława IV).

Z nową drogą kolidują także drzewa rosnące blisko jezdni i one także zostaną usunięte. Wycięte zostaną między innymi drzewa przy skrzyżowaniach ulicy Traugutta z ul. Oliwską oraz ul. Kopernika, usunięte zostaną również drzewa na samym skrzyżowaniu ul. Traugutta i Moniuszki. W ramach rekompensaty za wycinkę nasadzonych zostanie wiele nowych drzew na całej długości ul. Traugutta, jednak największa ich ilość zasadzona zostanie przy drodze na odcinku pomiędzy Rondem Compiegne a skrzyżowaniem z ul. Kopernika.

Odnowione zostaną zatoczki autobusowe, a stare przystanki zastąpione zostaną nowymi, szklano-stalowymi wiatami. Wymienionych zostanie także 25 wysłużonych słupów oświetleniowych. Na prawie całej długości odcinka od ul. Kosynierów Gdyńskich do Ronda Compiegne zaplanowany został po stronie wschodniej dodatkowo pas zieleni między jezdnią a chodnikiem – szkoda tylko, że Ratusz nie zaplanował na remontowanej ulicy parkingów dla mieszkańców, co dla mnie jest niezrozumiałe, ale mam nadzieję, że plany zostaną jeszcze poprawione tak, aby mieszkańcy mogli parkować swoje samochody na parkingach, które powinny znajdować się wzdłuż ulicy.

Ratusz planuje wyłonienie wykonawcy robót jeszcze na początku marca. Jeśli wszystko zostanie wykonane w zaplanowanym terminie to elblążanie będą mogli korzystać z całkowicie odnowionej drogi już na początku grudnia 2011 roku.