Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga

68 mln zł ma być przeznaczonych do 2015 r. na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga od strony Zalewu Wiślanego. W Elblągu odczują to najbardziej mieszkańcy Zatorza – cała dzielnica ma zostać odwodniona. Sporo pieniędzy przeznaczy się także na zabezpieczenie okolic jeziora Drużno. To część dużego programu, który ma być realizowany na Żuławach, niestety na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Elbląga przewidziano mniejszą część środków niżeli potrzeba. Niestety w planach nieprzewidziano zabezpieczenia przeciwpowodziowego Starego Miasta, Wyspy Spichrzów i Zawodzia.

Pierwszy etap Programu będzie realizowany do 2015 roku jako sześć komplementarnych projektów pod wspólnym tytułem „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Wybrano do niego 43 zadania podstawowe i pięć zadań rezerwowych. Szacunkowe koszty całkowite realizacji tych projektów wyniosą 647,3 mln zł.

Jako że Żuławy Wiślane to teren dość rozległy, w dodatku podzielony na dwa województwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie, Program będzie realizowany w czterech obszarach. Pierwszy to rejon Gdańska – tam przebudowane zostaną Kanał Raduni i koryto Motławy. Drugi to „żuławski” odcinek Wisły – przebudowane zostanie ujście Wisły, poprawione wały przeciwpowodziowe i zmodernizowane obiekty hydrotechniczne na całym tym odcinku. Trzeci obszar to rejon Zalewu Wiślanego – przebudowany zostanie system przeciwpowodziowy rzeki Elbląg i wały czołowe jeziora Drużno. Czwarty obszar również dotyczy naszych terenów – tu zaplanowano przebudowę stacji pomp, wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowę koryta rzeki: Dzierzgoń i Wąskiej.

Najwięcej pieniędzy przeznacza się na prace w rejonie Gdańska (191 mln zł), na czwarty obszar, czyli zabezpieczenie wnętrza Żuław 137 mln zł, na zabezpieczenie od strony Wisły (drugi obszar) – 131,5 mln zł, na zabezpieczenie od strony Zalewu Wiślanego – 68 mln zł.

Wszystkie te przedsięwzięcia mają być realizowane jako sześć komplementarnych projektów, bo tyle podmiotów będzie odpowiedzialnych za konkretne działania.

Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku odpowiada za przebudowę ujścia Wisły, odbudowę ostróg na Wiśle, przebudowę koryta Motławy i rzeki Wąskiej oraz za system monitoringu ryzyka powodzi.

Miasto Elbląg – za przebudowę systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (od rzeki Fiszewki) oraz polder Nowe Pole – Zatorze. Miasto Gdańsk – za przebudowę Kanału Raduni na terenie Gdańska. Powiat Gdański za przebudowę Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – za przebudowę lewego wału Wisły na odcinku Giemlice – Przegalina i prawego wału Wisły na odcinkach: Lisewo – Palczewo – Czerwone Budy – Drewnica, odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi, przebudowę 13 stacji pomp i budowę jednej nowej stacji pomp. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – za przebudowę wałów rzeki Elbląg od Elbląga do rzeki Babicy, przebudowę wałów czołowych jeziora Drużno, przebudowę wałów rzeki Wąskiej, przebudowę 10 stacji pomp i budowę jednej nowej stacji pomp.

Większość pieniędzy przewidzianych na realizację tych sześciu projektów (350 mln zł) będzie przeznaczona na modernizację i odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Znaczące kwoty są także planowane na modernizację i budowę stacji pomp (105 mln zł) oraz na przedłużenie kierownic w ujściu Wisły i modernizację ostróg na Wiśle (53 mln zł). Znacznie mniejsze środki przeznaczone będą na wykonanie regulacji rzek, kanałów i potoków (3 proc. ogółu środków). W ramach I etapu Programu nie przewiduje się realizacji nowych budowli hydrotechnicznych, z wyjątkiem dwóch stacji pomp.

Jednym z ważniejszych zadań nietechnicznych planowanych do realizacji w ramach I etapu realizacji Programu jest opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyka powodziowego.