Dawno oczekiwany remont ulicy Robotniczej.

Nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoczki autobusowe i miejsca parkingowe. W najbliższych miesiącach powinna rozpocząć się odnowa nawierzchni ul. Robotniczej. Pamiętająca lata 80-te nawierzchnia ulicy, poddana zostanie remontowi na odcinku o długości 1130 m, od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Teatralną. Miasto jest na etapie wyłaniania wykonawcy robót i inżyniera przy realizacji tego zadania.

Obecny stan ulicy Robotniczej jest, najłagodniej go określając, fatalny. Jak co roku pogorszył się on jeszcze bardziej po zimie. Śnieg, mróz i zmienna, wahająca się temperatura zrobiły swoje.

Ulica Robotnicza nie przeszła żadnego większego remontu od lat 80-tych, kiedy to została wykonana jej obecna nawierzchnia, chodniki i zatoczki autobusowe.

Duże spękania zarówno podłużne jak i poprzeczne, spore ubytki powierzchniowe w nawierzchni oraz deformacje nawierzchni w postaci dużych muld podłużnych i poprzecznych oraz wyboje, to widok do którego kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić. Nie jeden uszkodził sobie na nich zawieszenie pojazdu. Jezdnia w tak złym stanie technicznym stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niewiele lepiej mają piesi. Zdewastowane i popękane chodniki z płyt betonowych oraz duże ubytki powierzchniowe i deformacje płyt, sprawiają, że niejeden pieszy zdążył się na nich potknąć.

Na szczęście, jeszcze w tym roku widok ten przejdzie do lamusa. Miasto zdecydowało się na remont ponad kilometrowego odcinka ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Pionierską, Brzozową, Gwiezdną i Karową.

Zakres robót obejmie odnowę nawierzchni ulicy, odnowę ciągów pieszych, wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Pionierskiej, uregulowanie sposobu parkowania samochodów osobowych poprzez przebudowę miejsc postojowych i czterech zatok autobusowych oraz wykonanie nowego oznakowania.

Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Termin zakończenia prac wytyczono na 30 czerwca 2011 r. Miasto nie wyklucza jednak przyspieszenia robót i ukończenia zadania jeszcze w tym roku. Zależy to jednak od pozyskania dofinansowania inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Urząd Miejski złożył wniosek o pozyskanie środków z tego programu. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycja będzie zrealizowana do 15.11.2010 r.

Szacunkowy koszt robót to około 3 mln 385 tys. zł.