Elbląg odzyska swój amfiteatr.

Wybudowany w latach 70. Amfiteatr w Parku Dolinka znów będzie gościł znanych artystów i tłumy widzów. Nienadający się obecnie do użytku obiekt zostanie przebudowany. Powstanie nowa scena z zadaszeniem, sanitariaty, pomieszczenia garderoby, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. Także trybuny przejdą kapitalny remont, dzięki czemu będą mogły pomieścić o tysiąc widzów więcej.

Odpadające elementy trybun widowni, spękany beton, brak siedzisk – tak obecnie wygląda elbląski amfiteatr w Parku Dolinka. Obiekt nigdy nie przechodził gruntownego remontu. Od kilku dobrych lat, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa nie organizuję się już na nim imprez masowych. Dzięki rewitalizacji, amfiteatr odzyskać ma dawną świetność i znów tętnić życiem w sezonie letnim.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie amfiteatru miejskiego na potrzeby przedsięwzięć kulturalnych. Miasto zamierza przede wszystkim rozbudować trybuny amfiteatru i zainstalować na nich drewniane siedziska profilowane, które pomieszczą około 2000 osób. W miejscu obecnej zieleni niskiej, istniejące dwa sektory zostaną powiększone i wyrównane z pozostałymi sektorami.

Po przebudowie amfiteatr powiększy się o tysiąc miejsc. Jego konstrukcja zostanie obniżona o cztery metry. Powstanie także nowe zadaszenie rozbudowanej sceny. W kolejnym etapie są plany, by zadaszyć także trybuny.

Po przebudowie amfiteatr wzbogaci się także o zaplecze socjalne z prawdziwego zdarzenia. Za sceną powstanie niewielki budynek przeznaczony na garderoby wraz z sanitariatem. Z kolei w górnej części amfiteatru, przy wejściu głównym od strony ul. Moniuszki, planowana jest budowa budynku sanitarnego o powierzchni nie większej niż 100 m2.

Budowa ogrodzenia terenu amfiteatru pozwoli na organizowanie już nie tylko imprez otwartych, ale także tych biletowanych. Emisję hałasu podczas imprez kulturalnych ograniczą ekrany akustyczne, które odgrodzą pobliskie zabudowania mieszkaniowe od obiektu.
Przy amfiteatrze powstanie też zamknięty parking dla obsługi technicznej amfiteatru na około 20 pojazdów oraz droga dojazdowa od ul. Moniuszki.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie nasadzenie zieleni niskiej, posadowienie słupów oświetleniowych, przebudowa instalacji elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej z zamontowaniem urządzenia podczyszczającego. Po instalacji podnośnika, obiekt stanie się również dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Z obiektu będą mogły korzystać wszystkie elbląskie instytucje kultury i stowarzyszenia. Są także plany, by w przyszłości wybudować na terenie Europarku drugi, o wiele większy od tego na Dolince, amfiteatr na kilkanaście tysięcy miejsc.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja amfiteatru miejskiego na potrzeby przedsięwzięć kulturalnych w Elblągu” stanowić ma I etap rewitalizacji całego Parku Dolinka. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia.

Zapisany w budżecie miejskim koszt rewitalizacji amfiteatru miejskiego to ponad 5 mln zł. Miasto zamierza ubiegać się o unijne środki na ten cel w kwocie 4,3 mln zł.