Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Miasto Elbląg otrzyma środki na dofinansowanie przebudowy ulicy Rybackiej. Na liście rezerwowej znalazło się dofinansowanie przebudowy ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką.