Elbląscy przedsiębiorcy dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19 powinni zostać całkowicie zwolnieni od wszystkich ciężarów lokalnych opłat i lokalnych podatków! To co zaproponował prezydent Elbląga oraz jego kluby koalicyjne z rady miejskiej (PO i WW) to znacznie za mało i tylko symboliczne drobne wsparcie - a my chcemy realnego wsparcia dla elbląskich przedsiębiorców!


Elbląscy przedsiębiorcy dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19 powinni zostać zwolnieni od wszystkich ciężarów lokalnych opłat i lokalnych podatków! To co zaproponował prezydent Elbląga oraz jego kluby koalicyjne z rady miejskiej (PO i WW) to znacznie za mało i tylko symboliczne drobne wsparcie - a my chcemy realnego wsparcia dla elbląskich przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy dotknięci kryzysem związanym z COVID-19, to mikro i małe firmy z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej, kosmetycznej, eventowej oraz turystycznej i transportowej. Nie wystarczy odroczyć im opłat ale potrzebne jest realne wsparcie elbląskiego samorządu. Miasto Elbląg powinno chronić i wspierać swoich przedsiębiorców w czasach zarazy i jej skutków ekonomicznych.
To właśnie dla tych dotkniętych kryzysem i zagrożonych elbląskich przedsiębiorców, władze miasta Elbląg powinny wprowadzić całkowite zwolnienie od opłat lokalnych (tj. całkowicie zwolnić z podatku od nieruchomości, czynszów i opłat komunalnych) dla zagrożonych kryzysem elbląskich przedsiębiorców. Zwolnieniem od ciężarów lokalnych opłat objęci powinni być elbląscy przedsiębiorcy i samozatrudnieni prowadzący działalność:
1. fryzjerską, kosmetyczną i pokrewną, oraz gastronomiczną, lub hotelarską, jak również eventową z zakresu obsługi wydarzeń kulturalnych oraz masowych - zwolnienie całkowite;
2. turystyczną, transportową, oraz pozostałą w przypadku kiedy utracili istotną część swoich dochodów w związku z zarazą - do wysokości dochodów utraconych w porównaniu do poprzedniego okresu.
Elbląscy przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia i pomocy miasta m.in. przez zwolnienie z opłat i podatków lokalnych, a nie tylko przesunięcia ich spłaty. Natomiast to co zaproponował prezydent Elbląga oraz jego kluby koalicyjne z rady miejskiej (PO i WW) to znacznie za mało i tylko symboliczne wsparcie - a my chcemy realnego wsparcia dla elbląskich przedsiębiorców.