W związku z masową akcją dezinformacji oraz manipulacji na temat przekopu Mierzei Wiślanej informuję, że są zabezpieczone środki i w ramach inwestycji zostaną zrealizowane: 1. budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; 2. pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym; 3. pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. Niestety w akcji dezinformacyjnej udział biorą media i politycy opozycji. Proszę o wzmożoną czujność w sprawie wszystkich informacji na temat przekopu Mierzei Wiślanej i nie uleganie plotkom celowo rozsiewanym przez polityków totalnej opozycji.

Przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Budowa kanału może się rozpocząć w październiku 2019 roku. Zamawiający określił, że wykonawca na budowę przekopu ma 40 miesięcy. Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletnią gwarancję dla inwestycji oraz skrócenie budowy o osiem miesięcy. Ogłoszenie drugiej części budowy kanału będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowie brzegów oraz robotach czerpalnych a przetarg zaplanowano na koniec 2019 roku. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania - na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - wstępnie zaplanowano na 2021 rok. Inwestycja budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną planowo ma zostać zakończona do 2023 roku i podzielona jest na trzy postępowania: 1. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; 2. Pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym; 3. Pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg.
Uwaga! W związku z masową akcją dezinformacji oraz manipulacji na temat przekopu Mierzei Wiślanej informuję, że są zabezpieczone środki i w ramach inwestycji zostaną zrealizowane: 1. budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; 2. pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym; 3. pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. Niestety w akcji dezinformacyjnej udział biorą media i politycy opozycji. Proszę o wzmożoną czujność w sprawie wszystkich informacji na temat przekopu Mierzei Wiślanej i nie uleganie plotkom celowo rozsiewanym przez polityków totalnej opozycji.