Niższy PIT oraz wyższa ulga podatkowa i to już od października 2019 roku.Niższy PIT oraz wyższa ulga podatkowa i to już od października 2019 roku. Stawka PIT zostanie obniżona z 18 do 17 procent. Projekt powszechnej obniżki PIT dla obywateli jest niezwykle ważny, albowiem ma na celu przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń do poziomu europejskiego i to nie obciążają pracodawców, albowiem i oni na tym skorzystają.

Obniżenie stawki ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną zaś podwyższone co najmniej dwukrotnie. Ustawa przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:
- 250 zł miesięczne (jednoetatowcy), obecnie jest to 111,25 zł;
- 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), obecnie jest to 139,06 zł;
- 3.000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) obecnie jest to 1.335,00 zł;
- 3.600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie jest to 1.668,72 zł;
- 4.500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie jest to 2.002,05 zł;
- 5.400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie jest to 2.502,56 zł.

Nowelizacja przewiduje obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 procent, natomiast stawka na poziomie 32 procent pozostanie niezmieniona i w dalszym ciągu będzie miała zastosowanie dla zarabiających powyżej 85.528 zł rocznie.