Bez związków między kobietą a mężczyzną nie istniałby świat, który znamy. To jest prawda życia, prawda naturalna, której nie da się podważyć ani zastąpić...