Przebudowa ul. Ułańskiej; Wykonanie zatoczek parkingowych i naprawa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej; Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej; Boisko przy ul. Lotniczej; Dokończenie ścieżki spinającej ul. Pułtuską, Niborską, Przyjaźni z ul. Grunwaldzką; Remont nawierzchni drogi przy ul. Olkuskiej; Wymiana nawierzchni chodnika np. na ul. Grottgera; Remont chodnika na ulicy Kochanowskiego; Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej; Utwardzenie ul. Okólnik; i jeszcze więcej...