Czy elblążanie nie potrzebują dostępu do tanich mieszkań z programu MieszkaniePlus? Nie ma takich potrzeb w naszym mieście?