300+ na "Dobry Start", to kolejny już program kierowany do wszystkich, którzy mają dziecko, a przeznaczony jest na wyprawkę szkolną (18.06.2018).

Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300 zł na szkolną wyprawkę. Kto otrzyma pieniądze? Kto może złożyć wniosek? Które dzieci dostaną środki? Wyjaśniam krok po kroku procedurę. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku rozpoczynającym rok szkolny dzieciom do 18-go roku życia. Co jeżeli 18-latek będzie kończył jeszcze liceum? Pieniądze również otrzyma. Program zakłada, że środki można otrzymać maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 20 roku życia. Warunek jest jeden - nauka musiała się rozpocząć przed 18 rokiem życia, a będzie kontynuowana do ukończenia przez niego lat 20. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają pieniądze do ukończenia przez nie 24 roku życia. O czym należy pamiętać? Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne - w zerówce w przedszkolu lub szkole. Co istotne, program nie posiada żadnego kryterium dochodowego.

Ile dostaną rodzice? Dokładnie 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione z podatku. Dodatkowo, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. 500+ na pierwsze dziecko).
Jak i do kiedy złożyć wniosek o 300+? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Dokumenty, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawcze z programu 500+, będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia dojdzie do tego również możliwość składania wniosków drogą tradycyjną, a więc tych papierowych. Dokumenty należy złożyć w tym samym miejscu, gdzie wniosek o 500+, czyli w: urzędach miast, gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. O pieniądze będzie można wnioskować tylko do końca listopada. Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza utratę środków. Z kolei złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone np. we wrześniu i październiku będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 2 miesięcy.
Kto może wnioskować o pieniądze na szkolną wyprawkę? Zgodnie z projektem - świadczenie będzie wypłacane na wniosek: jednego z rodziców; opiekuna prawnego; opiekuna faktycznego (jak możemy przeczytać w rozporządzeniu - przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje
Osoby ubiegające się o pieniądze otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail. Jeżeli nie zostanie wpisany żaden mail - rodzice dostaną urzędowe pismo o możliwości odebrania decyzji. Jednak niestawienie się po taki dokument wcale nie wstrzyma wypłaty.