Tak wygląda proponowana siatka szkół w Elblągu...

Gimnazja wracają do SP, a tam gdzie jest gimnazjum będzie przedszkole... Zmodernizowane ale puste budynki oświatowe mają otrzymać szkoły ponadpodstawowe... Kliknij tutaj i zobacz prezentację siatki elbląskich szkół - KLIKNIJ. ...a to zasady, które będą przestrzegane w trakcie wdrażania reformy:
1. Gimnazja wygaszane będą naturalnie, czyli wszyscy uczniowie gimnazjum skończą proces nauczania w tym samym obiekcie, w którym rozpoczęli naukę (w Elblągu z wyjątkiem Gimnazjum nr 7, którego uczniowie od września 2017 uczęszczać będą do budynku SP 14);
2. Nie zmieniamy obwodów i sieci szkół podstawowych, czyli wszyscy uczniowie szkół podstawowych również będą kontynuowali naukę w tych samych budynkach - dotyczy to także kontynuacji nauki klas VII i VIII;
3. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, czyli wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące w sieci szkół będą nadal kształciły;
4. Przez lata miasto inwestowało w obiekty samodzielnych gimnazjów, dlatego proponujemy wykorzystanie tych obiektów na bardzo ważne dla miasta funkcje oświatowe;
5. Cała reforma ustroju szkolnego będzie przebiegać płynnie, a Departament Edukacji i Sportu oraz dyrektorzy szkół mają określone zadania w tym zakresie, a uczniowie i rodzice będą mieli właściwą informację w tych kwestiach, które ich dotyczą.