Mam nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga "nie prześpi terminu" i przekaże pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w odpowiednim czasie...

Z końcem ubiegłego roku została rozszerzona Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ale niestety bez Elbląga! Inwestorzy, którzy ewentualnie chcieli z tego ułatwienia skorzystać w naszym mieście, zostali „na lodzie”. W ramach wniosku o rozszerzenie strefy dziewięć firm planuje inwestycje za około 1,3 mld złotych, które dadzą zatrudnienie około 1100 osobom oraz dodatkowo spowodują utrzymanie 2200 dotychczasowych miejsc pracy. Oprócz gruntów prywatnych zostaną włączone grunty publiczne. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać inwestorzy w Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Tyrowie (gm. Ostróda), Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu, Pomiechówku, Braniewie, Stawigudzie, Ornecie, Działdowie, Węgorzewie, Zalewie czy Żurominie. Zabrakło Elbląga, ponieważ elbląscy radni zbyt późno otrzymali projekt stosownej uchwały w tej sprawie. Na decyzję czekało wielu inwestorów, którzy planowali kolejne inwestycje. Niestety, teraz inwestorzy będą musieli poczekać lub znaleźć inne lokalizacje dla planowanego biznesu. Przyjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała ws. powiększenia Podstrefy w Elblągu została podjęta zbyt późno i nie mogła zostać zaliczona do realizacji, albowiem procedura rozszerzenia strefy dotycząca 350 ha nowych terenów była już zbyt zaawansowana, by można było do niej dołączyć tereny elbląskiej podstrefy, która była dopiero na początku tej drogi. Zakończona 30 grudnia 2016 roku procedura trwała łącznie 1,5 roku i nie objęła terenów znajdujących w zainteresowaniu Elbląga. Mam nadzieję, że elbląska podstrefa zostanie powiększona przy kolejnym poszerzeniu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mam również nadzieję, że następnym razem prezydent Elbląga „nie prześpi terminu” i przekaże pod obrady Rady Miejskiej w Elblągu projekt uchwały w odpowiednim czasie. ...ile obecnie jest niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Elbląg, czy służby prezydenta Miasta Elbląg czynią starania o ewentualne włączenie do strefy terenów pozyskanych (6 ha) od skarbu państwa pod koniec 2016 roku przez W-MSSE S.A. ?