Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Elblągu - 29 sierpnia 2016 roku.

...ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta Elbląga i jego mieszkańców. Ślubuję! Tak mi dopomóż Bóg! Podczas XVIIA sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Elbląg, dnia 29 sierpnia 2016 roku.