Odwrócenie trendów demograficznych jest polską racją stanu. Środki dla rodziny to nie wydatek a inwestycja!

W naszym kraju nie ma realnego wsparcia dla rodzin i skutecznej polityki prorodzinnej. Polska znajduje się na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o liczbę urodzeń dzieci. To wynik wielu lat zaniechań kolejnych polskich rządów jeśli chodzi o wsparcie finansowe i poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza dla tych rodzin, które decydują się mieć więcej niż jedno dziecko. Odwrócenie trendów demograficznych jest polską racją stanu. Uważam, że jeśli gdzieś potrzebny jest wysiłek finansowy polskiego państwa to w pierwszej kolejności powinien być on skierowany w stronę polskiej rodziny. Postulujemy, żeby na każde dziecko w rodzinie zostało przeznaczone świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł - taka pomoc dla rodzin to standard w UE. Ponadto chcemy, żeby w Polsce działały bezpłatne żłobki i przedszkola, a każda kobieta, która poświęci się wychowaniu dwojga lub więcej dzieci miała zapewnioną minimalną emeryturę od państwa. Solidarna Polska uważa także, że każde dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do darmowego podręcznika i bezpłatną opiekę lekarską w szkole. Środki dla rodziny to nie wydatek a inwestycja! Ponadto, niedopuszczalne jest, by w Polsce dzieci były odbierane rodzicom z powodu ich trudnej sytuacji finansowej. W przeddzień wyborów do PE wiele mówi się o standardach, jakie są stosowane w Unii Europejskiej w odniesieniu do ekologii, a nawet o standardach w wywożeniu śmieci, ale nikt nie wspomni nawet o standardach europejskich jeśli chodzi o pomoc dla rodziny. Rodzina jest ważniejsza niż ustawa śmieciowa! Uważamy, że pomoc finansowa jest pierwszym wymogiem, w który powinniśmy zbliżyć się do standardów europejskich.
- 500 zł na każde dziecko miesięcznie.
- Bezpłatne żłobki i przedszkola.
- Minimalna emerytura za wychowanie 2 i więcej dzieci.
- Darmowe podręczniki i lekarz w szkołach.
- Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy.