Dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie i udział w wyborach.


Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie i Solidarną Polskę w trakcie kampanii. Tym wszystkim, którzy oddali swój głos na moją osobę szczególnie chcę podziękować. Wszystkie oddane głosy zobowiązują. Dlatego podjętą pracę będę kontynuował.
Dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie i udział w wyborach.
/-/ Paweł Kowszyński.
Elbląg, dnia 25 maja 2014 roku.