List otwarty do Komisarza Miasta Elbląga.

Wzywam Pana Marka Bojarskiego Komisarza Miasta Elbląg, a zarazem wiernego członka Platformy Obywatelskiej do odstąpienia od decyzji przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Elblągu.
Takie zachowanie Komisarza powołanego na to stanowisko na bardzo krótki okres czasu i to jak powszechnie sądzono do wypełnienia ściśle określonych zadań tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz miasta, jest nie tylko nieetyczne i zaprzecza dobrym obyczajom, ale także jest bardzo szkodliwe dla mieszkańców Elbląga, wywołując u nich niepokój i wzmagając poczucie niesprawiedliwości i bezradności wobec rządzących. Trzeba mieć bowiem na względzie fakt, iż obywatele naszego miasta wyraźnie dali do zrozumienia poprzez referendum, że sami chcą decydować o przyszłości Elbląga i w związku z tym apeluję do Pana Komisarza o uszanowanie woli wyborców i przedłożenie jej ponad partykularne interesy własnej partii, która to najwyraźniej nadal chce zarządzać naszym miastem.
Mając na uwadze powyższe oczywistym staje się, iż to nowo wybrane władze miasta powinny przeprowadzić rozstrzygnięcia postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, których kadencja upływa dopiero 31 sierpnia 2013 r., albowiem tylko one będą dysponować mandatem zaufania społecznego pochodzącym bezpośrednio z wyborów powszechnych.
/-/ Paweł Kowszyński
Pełnomocnik Solidarnej Polski na okręg elbląski
Elbląg, dnia 19 maja 2013 roku.