Elbląg - nowoczesny, solidarny i bezpieczny.

Nowoczesny Elbląg - to miasto cieszące się szybkim i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu - Elbląg ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy, w tym z najnowszych narzędzi teleinformatycznych.

Solidarny Elbląg - to miasto, w którym z owoców rozwoju gospodarczego korzystają także mniej zamożni mieszkańcy i słabsze ekonomicznie dzielnice - Elbląg, w którym założenie rodziny i wychowanie dzieci spotyka się z należytym uznaniem i wsparciem ze strony Urzędu Miasta, w którym mieszkańcy mają zagwarantowane godne warunki życia i pomoc w trudnych sytuacjach.

Bezpieczny Elbląg - to miasto, w którym praca chroni przed ubóstwem, lepsze jutro dla naszych dzieci i godna jesień życia. Miasto, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a służby działają szybko i sprawnie.