Popieram argumenty przemawiające za dalszym funkcjonowaniem pogotowia socjalnego w Elblągu. Dlatego głosowałem przeciwko likwidacji.