Uważam, że model docelowy powinien zostać wybrany już kilka lat temu, a teraz powinna kończyć się inwestycja i uruchomienie źródła ciepła. Niestety to kilkuletnie opóźnienie odbije się na cenie ciepła, albowiem każda inwestycja realizowana w takich warunkach jest obciążona dodatkowymi kosztami. Moim zdaniem wybór powinien paść na ten model, który docelowo zagwarantuje niższą cenę ciepła dla odbiorców ostatecznych, mieszkańców.